Aktuell information

Justerade åtgärder mot covid-19

N Y T T (2021-07-01)

Från den 1 juli justeras Svenska Kennelklubbens åtgärder mot covid-19. Vår rekommendation är fortsatt att undvika inomhusarrangemang. Om man ändå vill arrangera verksamhet inomhus höjs nu gränsen för antalet deltagare från 8 till 50. För evenemang höjs maxgränsen från 100 till 600 deltagare.

Några saker som är viktiga att tänka på i samband med prov och tävling:
  • Gör en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll så att ni har säkerställt att ni fått med alla delarna
  • Ha endast utomhusarrangemang
  • För de klasser som lockar många deltagare kan ni som arrangörer behöva begränsa deltagarantalet
  • Var noga med att det finns goda möjligheter att tvätta händerna
  • Ha gärna handsprit på plats
  • Tävlande och funktionärer kan med fördel använda munskydd
  • Se till att det går att hålla avstånd
  • Undvik fysisk kontakt

Förbundsstyrelsen har beslutat om en ny kommunikationspolicy för Svenska Brukshundklubben. Den finns bland våra övriga styrdokument på hemsidan, under stadgar och policyer:

Kommunikationspolicy för Svenska Brukshundklubben

Nyhetsbrev Patrullhund kvartal 3 2021

Information om räddningshundutbildning

 Räddningshundar utbildas på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Några av räddningshundens uppgifter är att söka upp och markera för levande personer som begravts under rasmassor efter t ex ett terrorattentat eller under bråte vid en tågolycka. Hunden kan också användas för sök efter personer i marin miljö eller efter ett jordskred. 

Utbildningen ställer en mängd krav på hunden och på dig som hundförare.

Information till dig som vill veta mer om räddningshundutbildning

VILL DU VETA MER? 

På www.brukshundklubben.se/raddningshund hittar du filmer, regler för prov och annan information. Du kan också kontakta förbundskansliets tjänstehundsavdelning med dina frågor
via 08-505 875 00
eller tjanstehund@brukshundklubben.se. 

Välkommen till en givande verksamhet där du och din hund gör nytta! 

räddningshund in action foto av Anki Stareborn
Fotograf:Anki Stareborn