Rekommendationer

N Y T T (2020-11-06)
All tävlingsverksamhet inomhus ställs in i regioner som lyder under lokala allmänna råd.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att ställa in samtliga inomhustävlingar i regioner som lyder under allmänna råd.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har noterat att klubbar inte följer de rekommendationer som Svenska Brukshundklubben den 3 november 2020 publicerat på hemsidan samt tillsänt distrikt, lokal- och rasklubbar. Förbundsstyrelsen har därför tvingats besluta att ingen tävlingsverksamhet ska bedrivas inomhus inom organisationen i de regioner där allmänna råd gäller. Detta för att förhindra smittspridning av covid-19. Beslutet gäller så länge allmänna råd är utfärdade.

LÄNKAR:

Hänvisning och information kring regioner som omfattas av lokala restriktioner

Lista över regionstillhörighet för klubbar

Länk till tidigare utlagd information gällande lokala restriktioner

Mer information hos SKK

Länk till alla regioner finner du här

 

Tänk på att...

... de nya stadgarna som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen i lokalklubbarna anta ett nytt arbetssätt. 

15 november ska valberedningens första förslag vara klart och medlemmarna ska kunna ta del av det. Efter detta datum kan du som medlem i en lokalklubb nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet.

Senast 15 december ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda.

Läs mer på
Brukshundklubben

Stadgar för lokalklubb

Hälsningar 
Styrelsen

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2021

Ledamöter   Val 2021  
Ordf Lennart Larsson omval 1 år Stockholms avd
Vice ordf Anna Löfblad omval 2 år Värmdö
Ledamot Johanna Boström Stone fyllnadsval 1 år Tyresö BK
Kassör Åsa Nilsson kvarstår 1 år Stockholms avd
Sekreterare Ann Carlsson omval 2 år So-Su BK
Suppl Anna Ahlgren fyllnadsval 1 år Mälarö BK
Suppl Anne Spännare kvarstår 1 år Lidingö BK
Revisor Inger Irenius omval 1 år Värmdö BK
Revisor Thomas Knuutila nyval1 år Tyresö BK
Suppl Lennart Lindberg omval 1 år SSBK

Valberedning
Anne-Marie Folkesson
Mats Johansson
Lars Broberg
valberedningen@sbkstockholm.se