Viktig information

Årsmöte 2 juni 2021

Vi har reservetat för ett fysiskt möte den 2 juni. För närvarande får man endast vara 8 personer vilket medför att vi inte kan genomföra ett fysiskt möte förrän restriktionerna har ändrats.

Årsmöteshandlingar (kommer att uppdateras allt eftersom)

Rostlangd_SBK_Stockholmdistr_2021

SBKStockholm_Verksamhetsberattelse_2020

 

Inställt försvarsmaktsmästerskap

Utskottet för samhällsnytta har beslutat att ställa in försvarsmaktsmästerskapet 2021 på grund av den pågående pandemin.

På grund av nuvarande situation med Covid-19 görs bedömningen att det inte går att arrangera distriktsmästerskap och försvarsmaktsmästerskap på ett smittsäkert sätt och enligt myndigheternas rekommendationer. Utskottet har därför beslutat att ställa in årets mästerskap.

/Utskottet för samhällsnytta

ANLAGSTEST PATRULLHUND

Är du intresserad av att utbilda dig och din hund att göra en frivillig insats som hundförare i hemvärnet? 
– 
Då välkomnar vi dig & din hund att genomföra ett anlagstest. 

För ekipage i Stockholm & dess närområde 

Datum: 22 maj 2021
Plats: Myttinge 
Tid: 9-16 (deltagarna får en tid bokad) 
Anmälan sker till: patrullhund.sbkstockholm@gmail.com 
Anmäl senast: 17 maj 
Vid frågor: Sussie Hedlund, 070-740 37 74

Anlagstest Stockholm maj

Läs mer på sidan Tjänstehund>>

 

N Y T T (2021-03-03)

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen

Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 personer för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker kommer SKK att ta ett nytt beslut.

Nedanstående gäller från och med den 8 februari 2021.

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

Prov- och tävlingsverksamhet ställs in med några få undantag

Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd med några undantag.

Verksamhet som kan genomföras:
MH, MT, exteriörbeskrivningar, specialsök och inmätningar (för bruks) kan genomföras under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning.

Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2021

Ledamöter   Val 2021  
Ordf Lennart Larsson omval 1 år Stockholms avd
Vice ordf Anna Löfblad omval 2 år Värmdö
Ledamot Johanna Boström Stone fyllnadsval 1 år Tyresö BK
Kassör Åsa Nilsson kvarstår 1 år Stockholms avd
Sekreterare Ann Carlsson omval 2 år So-Su BK
Suppl Anna Ahlgren fyllnadsval 1 år Mälarö BK
Suppl Anne Spännare kvarstår 1 år Lidingö BK
Revisor Inger Irenius omval 1 år Värmdö BK
Revisor Thomas Knuutila nyval1 år Tyresö BK
Suppl Lennart Lindberg omval 1 år SSBK

Valberedning
Anne-Marie Folkesson
Mats Johansson
Lars Broberg
valberedningen@sbkstockholm.se