Aktuell information

Årsmötet framflyttad till söndagen den 22 augusti kl 15.00

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2021

Ledamöter   Val 2021  
Ordf Lennart Larsson omval 1 år Stockholms avd
Vice ordf Anna Löfblad omval 2 år Värmdö
Ledamot Johanna Boström Stone fyllnadsval 1 år Tyresö BK
Kassör Åsa Nilsson kvarstår 1 år Stockholms avd
Sekreterare Ann Carlsson omval 2 år So-Su BK
Suppl Anna Ahlgren fyllnadsval 1 år Mälarö BK
Suppl Anne Spännare kvarstår 1 år Lidingö BK
Revisor Inger Irenius omval 1 år Värmdö BK
Revisor Thomas Knuutila nyval1 år Tyresö BK
Suppl Lennart Lindberg omval 1 år SSBK

Valberedning
Anne-Marie Folkesson
Mats Johansson
Lars Broberg
valberedningen@sbkstockholm.se

Justerade åtgärder mot covid-19

N Y T T (2021-07-01)

Med anledning av att regeringen lyfter ett antal restriktioner från 1 juli kommer även Svenska Kennelklubbens åtgärder att uppdateras. Bland annat höjs gränsen för antalet deltagare på utomhusarrangemang till 600 personer.

Från den 1 juli justeras Svenska Kennelklubbens åtgärder mot covid-19. Vår rekommendation är fortsatt att undvika inomhusarrangemang. Om man ändå vill arrangera verksamhet inomhus höjs nu gränsen för antalet deltagare från 8 till 50. För evenemang höjs maxgränsen från 100 till 600 deltagare.

Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 utifrån nu gällande begräsningar från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben, följande:

 • Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet öppnas från och med den 1 juni 2021.
 • Arrangörer ges möjlighet att öppna upp sina tävlingar för anmälan omgående.
 • Det är arrangörens ansvar att beakta eventuella lokala restriktioner.
 • Den enskilda funktionären fattar beslut om huruvida hen känner sig bekväm att tjänstgöra.

Några saker som är viktiga att tänka på i samband med prov och tävling:

 • Gör en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll så att ni har säkerställt att ni fått med alla delarna
 • Ha endast utomhusarrangemang
 • För de klasser som lockar många deltagare kan ni som arrangörer behöva begränsa deltagarantalet
 • Var noga med att det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Ha gärna handsprit på plats
 • Tävlande och funktionärer kan med fördel använda munskydd
 • Se till att det går att hålla avstånd
 • Undvik fysisk kontakt

Info om arrangemang av svenska mästerskap 2021

19 maj 2021

Inställda SM

FS beslutade den 18 maj att inte genomföra följande svenska mästerskap 2021:

SM i lydnad och rallylydnad, baserat på att dessa arrangemang har ett stort antal deltagare på dessa arrangemang.

SM i mondioring ställs in baserat på bristen på inhemska funktionärer.

SM som är möjliga att genomföra

FS beslutade vidare att SM i bruksgrenarna kan genomföras eftersom grenarna kan delas upp per gren så att antalet deltagare blir färre.

SM i IGP genomförs i juli under den helg där kvaltävlingen för SM och VM var inplanerad.

Besluten som FS tagit grundar sig på att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben har ändrats. I det fall smittläget åter försämras så kan det resultera i att arrangemangen ändå ställs in med kort varsel

Inställt försvarsmaktsmästerskap

Utskottet för samhällsnytta har beslutat att ställa in försvarsmaktsmästerskapet 2021 på grund av den pågående pandemin.

På grund av nuvarande situation med Covid-19 görs bedömningen att det inte går att arrangera distriktsmästerskap och försvarsmaktsmästerskap på ett smittsäkert sätt och enligt myndigheternas rekommendationer. Utskottet har därför beslutat att ställa in årets mästerskap.

/Utskottet för samhällsnytta

Information om räddningshundutbildning

 Räddningshundar utbildas på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Några av räddningshundens uppgifter är att söka upp och markera för levande personer som begravts under rasmassor efter t ex ett terrorattentat eller under bråte vid en tågolycka. Hunden kan också användas för sök efter personer i marin miljö eller efter ett jordskred. 

Utbildningen ställer en mängd krav på hunden och på dig som hundförare.

Information till dig som vill veta mer om räddningshundutbildning

VILL DU VETA MER? 

På www.brukshundklubben.se/raddningshund hittar du filmer, regler för prov och annan information. Du kan också kontakta förbundskansliets tjänstehundsavdelning med dina frågor
via 08-505 875 00
eller tjanstehund@brukshundklubben.se. 

Välkommen till en givande verksamhet där du och din hund gör nytta! 

räddningshund in action foto av Anki Stareborn
Fotograf:Anki Stareborn