Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket.

Läs mer om Tjänstehund på Svensk Brukshundklubbens hemsida:
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/

 

SBK_logga_tjanst_sv