Rasutveckling

RASUTVECKLINGSSEKTORN –RUS ansvarar för både mentaldelen och utställning.

RUS sköter också verksamheten som rör SBK-rasernas utveckling, t ex:

  • Mentalbeskrivningar och Mentalprov samt utbildning av funktionärer
  • Utställningar samt utbildningar inom det området

Sektoransvarig:
Vakant

Mailadress rasutveckling@sbkstockholm.se


Utbildningar

Utbildningar som inte görs av Stockholmsdistriktet

När ni i lokalklubbarna och rasklubbarna håller egna utbildningar inom Stockholmsdistrikt av funktionärer, ska ni alltid anmäla det till D-RUS i distriktet.

Anmälan ska göras innan utbildningen startas. Innan utbildade funktionärer kan börja jobba skall D-RUS skriva på ett bevis där det står vad funktionären är utbildad till. Nu finns inte dom små korten som använts tidigare utan D-RUS tillhandahåller ett bevis i formatet A4 på styvt papper. Viktigt är att ni lämnar namn och vad funktionären är utbildad till, komplett adress, telefon (helst mobil), mailadress samt personnummer.


Påminnelse!

Vi behöver löpande få in från lokalklubbarna, och rasklubbarna för de raser som SBK har avelsansvar för, uppgifter på vilka funktionärer ni har “tillgång” till inom prov och test av mentalitet.

D-RUS är ansvarigt för att lägga in Testledare och Figuranter, glöm inte era B-figuranter och A-figuranter och som ännu inte blivit uppdaterade till Figurant.

Meddela tacksamt när funktionären blev Figurant och Testledare så vi kan hjälpa er hålla koll på när ni eventuellt blir auktoriserade. D-RUS kan hjälpa er med på-auktorisering och hur ni går till väga!

Viktigt är att ni anger, förutom namn och funktion, även komplett adress, telefon (helst mobil), mailadress samt personnummer. Systemet tar bort de fyra sista siffrorna i personnumret, dessa har endast SBK centralt samt D-RUS tillgång till.

Vi är också tacksamma om ni anger ert medlemsnummer i SBK, detta underlättar mycket för oss!
Maila era uppgifter till: rasutveckling@sbkstockholm.se

Tack för att ni hjälper oss med detta!


OBS!

Tänk på att när ni arrangerar MH/MT ska ni enligt SBKs bestämmelser:
*  Ska ni sända kopia till D-RUS eller motsvarande att ni ansöker om beskrivning.
*  Ska ni sända kopia till D-RUS eller motsvarande på funktionärs- och resultatlista
*  Tacksamt är om ni sänder kopia på Domar/beskrivar rapport till D-RUS.