Hundägarutbildning – HUS

Ragnar Bergståhls Karmanjakas Fargo/Fargo på bilden. FOTO: MIA BERGSTÅHL

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN sköter utbildning av instruktörer och förmedlar ansökan om lärarutbildningar.

Sektoransvariga:
Marie Sundberg, Tyresö BK, smk
dhus@sbkstockholm.se

 


Utbildningar 2020

Vill du utbilda dig till specialsöksinstruktör?

D-HUS startar en utbildning den 10 december

En SBK-instruktör i specialsök har kompetens att utveckla ekipage i specialsök för samtliga provklasser och för aktivering i olika typer av specialsök.

Utbildningen är öppen för dig som är

    • medlem i SBK
    • certifierad SBK Instruktör (eller allmänlydnadsinstruktör med Grundmodul)
    • rekommenderad av din klubb

Du bör även ha gått kurs i specialsök med egen hund

Sista anmälningsdag: 22 november 2020
Lärare: Maria Gabrielsson

Mer info hittar du i inbjudan och anmälan sker via anmälningsformuläret

Inbjudan – specialsök

Anmälan – specialsök

Frågor besvaras av Marie Sundberg 070-360 3918 


 

Vill du gå den första utbildningen till SBK Instruktör?

Kursbeskrivning:

SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom SBK med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör kommer att bli obligatorisk innan man kan vidareutbilda sig till instruktör inom något annat specialområde.

Denna utbildning ersätter tidigare Grundmodul och Allmänlydnadsmodul som behövdes för att bli  allmänlydnadsinstruktör

Utbildningen består av fysiska träffar, eget arbete i SBK Utbildning, praktisk träning med projekthund och att hålla kurs ”Kurs i kursen”.

 


Träffar 2020

 

Protokoll/Minnesanteckningar KUL-möte

Minnesanteckningar från KUL 2020-01-16

Minnesanteckningar från KUL 2019-11-20

Minnesanteckningar från KUL30mars19

Minnesanteckningar från KUL-mötet 2018-09-18

KUL-Protokoll från den 20 mars 2018

Minnesanteckningar från KUL-träffen 2016-09-26.

20170124 KUL-möte_anteckningar

20170926 KUL-möte_anteckningar

KUL_protokoll_23_maj_2016

KUL_mote_protokoll_20150309


Protokoll
 KUL-möte 2012 02 20

Protokoll KUL-möte 2010 08 30 med presentation av Studiefrämjandet

 


Minnesanteckningar

Lärarträffen den 26 april 2016 kl 19.00 på Stockholm Södra BK
Minnesanteckningar från lärarträffen.

Larartraff 26 april 2016 minnesanteckningar_
2013-04-20–21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens

Minnesanteckningar från idébytardag 2011 03 12
Minnesanteckningar från idébytardag 2010 11 13
Minnesanteckningar från Kydingeholm 2012 i februari