Hundägarutbildning – HUS

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN sköter utbildning av instruktörer och förmedlar ansökan om lärarutbildningar.

Sektoransvariga:
Marie Sundberg, Tyresö BK, smk
dhus@sbkstockholm.se

Utbildningar 2021

Instruktörsutbildning – SBK instruktör (valp- och allmänlydnad) 

SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom Svenska brukshundklubben med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör är obligatorisk inom Svenska brukshundklubben innan man kan vidareutbilda
sig till instruktör inom något annat specialområde. 

Förkunskaper
- medlem och aktiv i SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller SKK-klubb - rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb
- minst en kurs med egen hund
- minst två kurser som assisten/hjälpinstruktör inom SBK:s hundägarutbildning under den senaste tvåårsperioden
- tycka om att arbeta med människor och hundar
- god förebild för andra hundägare - god allmänlydnad på sin egen hund
 

Sista anmälningsdag: 10 oktober 2021
Lärare: Marie Sundberg & Helen Gifting 

Mer info hittar du i inbjudan och anmälan sker via anmälningsformuläret

Inbjudan-SBK-instruktör-Sthlm 2021

Anmälan_SBKins_Sthlm2021 

Frågor besvaras av Marie Sundberg 070-360 3918 


 


 

Minnesanteckningar

Lärarträffen den 26 april 2016 kl 19.00 på Stockholm Södra BK
Minnesanteckningar från lärarträffen.

Larartraff 26 april 2016 minnesanteckningar_
2013-04-20--21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens

Minnesanteckningar från idébytardag 2011 03 12
Minnesanteckningar från idébytardag 2010 11 13
Minnesanteckningar från Kydingeholm 2012 i februari