Sektorer

Generellt gäller:
Uppgiften är att vara ansvarig för något, vilket inte innebär att man måste göra det själv. Det viktiga är att uppgifter utförs.

 • Sektorn representerar styrelsen genom sin specialkompetens gentemot SBK centralt och lokalklubbarna.
 • Styrelsen ska informeras om viktiga frågor, avvikelser mot mål, ekonomi osv.
 • Kontinuerligt informera styrelsen om pågående aktiviteter.
 • Större investeringar ska ske i samarbete med styrelsen enligt praxis.
 • Ansvara för sektorns verksamhetsplan och budget samt arbeta fritt utifrån dessa mål. Budgeten skall upprättas i SBK:s distrikt gällande kontoplan.
 • Ansvara för att aktiviteter genomförs på ett för SBK lämpligt sätt.
 • Planera och ansvara för funktionärer som verkar inom sektorn.
 • Ansvara för utbildning/vidareutbildning av funktionärer som verkar inom sektorn.
 • Föreslå styrelsen lämpliga personer för utbildning.
 • Anordna temakvällar/utbildningsdagar tillsammans med övriga sektorer.
 • Upprätta förslag till verksamhetsberättelse & budget inom ansvarsområdet.