Verksamhet

Stockholmsdistriktets verksamhet.

SBKs Stockholmsdistrikt är en förbindelselänk mellan distriktets 13 lokala brukshundklubbar och SBK centralt. Stockholmsdistriktet har det övergripande ansvaret för att hela distriktets verksamhet sker inom SBKs grundläggande värderingar och fastställda mål. Det är också distriktets uppgift att vara uppmärksamma på förändringar i omvärlden, som kan påverka brukshundklubbarna. SBKs Stockholmsdistrikt består av en styrelse och sju sektorer för de olika verksamhetsgrenarna. Styrelsen utser sektoransvariga, vilka ska rapportera sin verksamhet till styrelsen. I styrelsens arbetsuppgifter ingår ansvaret för verksamhet, strategisk planering, organisation, förvaltning och ekonomi. Distriktet har kontinuerlig kontakt med lokalklubbarna och ansvarar för utbildning av funktionärer samt arrangerar gemensamma konferenser. Distriktets styrelse har också till uppgift att vid behov bidra till att lösa eventuella konflikter inom distriktet. Särskilt ansvar för olika kontakter har fördelats mellan styrelsemedlemmarna, bl a kontakterna med distriktets 13 stycken lokala brukshundklubbar.
Se Kontaktpersoner.

SBKs Stockholmsdistriktets ordförande 2019,
Lennart Larsson.
FOTO: Gunilla Bergendal


Svenska Brukshundklubben

Vision

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.

Välkommen! Hos oss får du möjlighet att utveckla dig tillsammans med din hund – vare sig du är ute efter sköna promenader i skogen, en trogen vän i vardagen eller hundsport.

Du har fler än 300 klubbar med duktiga instruktörer att välja bland i Sverige. Och nästan 60 000 föreningskompisar som också gillar hundar.

Svenska Brukshundklubbens är en ideell medlemsorganisation, som är specialklubb i Svenska Kennelklubben, SKK, och en frivillig försvarsorganisation.  Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918.

Svenska Brukshundklubbens verksamhet är organiserad  på tre olika nivåer, central, regional (distrikt) och lokal. Den centrala organisationen har under sig 18 distrikt, varav Stockholmsdistriktet är ett. I varje distrikt ingår ett antal lokala brukshundklubbar.

Rasansvar

Dessutom ingår det i Svenska Brukshundklubben 21 rikstäckande rasklubbar för brukshundraserna.


Läs mer om Svenska Brukshundklubben på
https://brukshundklubben.se/om-oss/

Mer information om medlemskap:
https://brukshundklubben.se/om-oss/medlem/medlemskap/