Nya anvisningar vid hundförbudstiden

BK:s förbundsstyrelse har beslutat om nya anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstiden.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har beviljade tillstånd att bedriva verksamhet under den så kallade hundförbudstiden (perioden 1 mars - 20 augusti).

Då ett av kraven för dessa tillstånd är att en av SBK auktoriserad tävlingsledare/provledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle, och all verksamhet ska vara känd samt sanktionerad av den egna klubben, så har nya anvisningar beslutats.

Länk till anvisningarna och annan information om SBK:s tillstånd under s.k hundförbudstiden (perioden 1 mars - 20 augusti).