Kallelse till vårmöte den 8 maj 2018

Kallelse till vårmöte den 8 maj 2018

Tid: 8 maj kl. 19:00
Plats: SBK Stockholmsavdelningen
Kaffe/Te och smörgåsar serveras från 18:30.

Mötets huvudpunkter

Skicka anmälan senast den 28 april till Ann Carlson,  info@sbkstockholm.se

Dagordning_varmote_20180508 uppdaterad 20180424
Kallelse_distriktets_varmote_20180508 uppdaterad 20180424
Rostlangd_SBKdistr_2018

Motion 1 till SBKs Stockholmsdistrikt – tid
Motion 2 till SBKs Stockholmsdistrikt – ljud
Motion 3 till SBKs Stockholmsdistrikt – pris

distriktets_yttrande_motion_1_och_2
distriktets_yttrande_motion 3