Kallelse till vårmöte den 3 maj

Kallelse till Stockholms distriktets vårmöte den 3 maj 2017

Kl 19.00 på SBK Stockholmsavdelningen
 Kaffe/Te och smörgåsar serveras från 18:30. 

Vi inleder vårmötet med nostalgisk filmvisning med Staffan Nordin som föredragare.

Skicka anmälan senast den 28 april till Ann Carlson,
info@sbkstockholm.se.

Kallelse till distriktets vårmöte 1 170503
Dagordning vårmöte 170503
Röstlängd_SBKdistr_2017