Instruktörsutveckling – för instruktörer från våra lokalklubbar

Stockholmsdistriktet inbjuder till 

instruktörsutveckling med
JÖRGEN THYNELL
Nationell hundsamordnare vid Tullverket
Söndagen 2 april 10.00 – 16.00

Temat för dagen är
”Konsten att kommunicera och träna hundar på rätt sätt”.

För mer information och anmälan