Instruktörsutbildning i spår 2017

Nu kommer i distriktets och i samarbete med Studiefrämjandet en instruktörsutbildning i spår.

Datum för kursen:
29-30 april
3-4 juni
12-13 aug
tid 09.00-17.00
+ en kväll som bestäms gemensamt

Lärare: Ulrika Norell
Plats: Gustavsberg
Pris: 4.700 kr/person
Minst 6 deltagare.

Platserna är i första hand reserverade för klubbarna i SBK Stockholmsdistriktet. I mån av plats kan övriga klubbar och distrikt beredas plats.

För mer information och hur du anmäler dig >> Inbjudan_sparinstruktor_2017