Svenska Kennelklubbens organisationsutredning

Håll dig uppdaterad

Svenska Brukshundklubben har mottagit bakgrundspromemoria samt dagsläge och förslag på åtgärder från Svenska Kennelklubbens organisationsutredning.

Dessa dokument finns att ta del av på
www.brukshundklubben.se/SKK-organisationsutredning 

Sista dag för inlämning av synpunkter till Svenska Kennelklubben är
den 31 mars 2017 och förbundsstyrelsen kommer att återkomma med hur detta ska gå till inom Svenska Brukshundklubben.

Förbundsstyrelsen vill uppmana medlemmar att ta del av och sätta sig in i det mångsidiga materialet inför det kommande arbetet!