Kallelse till höstmöte 2016

Tid: 30 november kl 19.00
Plats: SBKs Stockholmsavdelning

Kaffe/Te och smörgåsar serveras från kl 18.30

Skicka anmälan senast den 25 november till Ann Carlsson, info@sbkstockholm.se

På Stockholmsdistriktets höstmöte den 30 november 2016 kommer även detta tas upp:

  • Distriktet kommer att informera om vad som hänt under RAS/RUS-konferensen angående de oförändrade regler för mentaltest.
  • Distriktet kommer att informera om vad som sagts på SKK:s informationsträff, angående SKK:s planerade omorganisation. Syftet är att ge en nulägesrapport och inhämta synpunkter från klubbarna.

Kallelse och dagordning:
kallelse-_161130
dagordning-hostmote-20161130