Sektormöte 21 september kl 19.00

Kallelse till Sektormöte 2016

Den 21/9 klockan 19:00 på Stockholmsavdelningen.

Smörgåstårta serveras från kl 18.30

Punkter som kommer att diskuteras under mötet är:

  • Kommunikation
  • Vad ska sektorerna arbeta med, arbetsbeskrivning och dialog
  • Hur ska arbetet mellan sektorerna och distriktsstyrelsen bedrivas på bästa sätt

Du anmäler dig till Ann Carlsson, info@sbkstockholm.se

kallelse_till_sektorsmote_20160921