Arbetet med kärnvärden

Skärmavbild 2016-01-31 kl. 19.22.08Kärnvärden

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. I SBK delar vi den grundläggande tanken om alla människors lika värde.

Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha olika åsikter, men som människor visar vi respekt och omsorg om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering och kränkande beteende.

Samhörighet – Behov – Kompetens

Våra kärnvärden Samhörighet, Behov, Kompetens är tre minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska prägla SBK, nu och i framtiden. Kärnvärdena säger inte allt, och är ingen lagtext. De vägleder till samtal och tankar om hur vi agerar och bemöter varandra. Det är alltid i vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som våra värderingar prövas i praktiken.

Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs både av vad vi erbjuder och hur vi gör det. Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och framgång. Vi vill att SBK även i framtiden ska bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap.

Läs vidare på: http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/samhorighet-behov-kompetens/