Svenska Agilityklubbens hemsida lanserad

  • Svenska Agilityklubbens hemsida lanserad

    Nu finns Svenska Agilityklubbens hemsida med information om hur övergången av huvudmannaskapet ska gå till och hur det påverkar arrangörer och aktiva.

    Här hittar du all den senaste informationen och kontaktuppgifter till arbetsgruppen som också valts till klubbens interimsstyrelse.

    http://svenskaagilityklubben.se