Definitivt beslut – huvudmannaskapet flyttas över till SKK

samt senaste nytt om stambokföringsavgifter och tankning

Hej!

27 september tog Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse (CS) det slutgiltiga beslutet att ta tillbaka huvudmannaskapet för agility från Svenska Brukshundklubben och bilda en egen verksamhetsklubb för agility direkt under SKKs paraply.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har tidigare tillskrivit CS om att dra tillbaka beslutet, som de ursprungligen fattade i juni, men de har trots våra påtryckningar ändå valt att verkställa det. 30 september tog förbundskansliet även emot en officiell uppsägning från SKK gällande huvudmannaskapet för agility som löper ut 31 december 2013.

På fredag 4 oktober kommer FS att sammanträda för att diskutera hur vi ska förhålla oss till beslutet och gå vidare.

–    SKK har fortfarande inte definierat vad beslutet kommer att få för konsekvenser för våra brukshundklubbar i landet och hur överlämningen ska gå till. Det måste vi reda klarhet i innan vi kan uttala oss vidare, meddelar Rolf Weiffert, förbundordförande i Svenska Brukshundklubben.

De delar som är högst prioriterat är de som berör ekonomi samt hur lokalklubbarnas fortsatta arbete ska se ut. FS kommer att delge information om detta så fort vidare besked kommer från SKK.

Länk till SKKs information om beslutet: http://www.skk.se/nyheter/2013/9/skk-sager-upp-avtalet-med-sbk-om-huvudmannaskapet-for-agility/

Länk till Brukshundklubbens  http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/20131/10/beslutet-definitivt-agilityn-gar-till-skk/

 

Stambokföringsavgifter för agilityresultat

På Kennelklubbens årsmöte, Kennelfullmäktige, som var i helgen styrkte årsmötet beslutet från CS att alla agilityresultat ska stambokföras. Därmed tillkommer en avgift för varje officiellt agilityresultat som registreras från och med 2014-01-01. Svenska Brukshundklubbens delegater reserverade sig mot beslutet.

Tankningsavgifter
De tankningsavgifter som CS beslutade om tidigare och som vi reserverat oss emot, är fortfarande ämne för diskussion där vi är delaktiga. Tankning gäller den hämtning av hunduppgifter i SKK Hunddata, som SKK nu kommer att ta mer betalt för. FS kommer göra sitt yttersta för att påverka SKK att mininera avgifterna för tankning.

Mer information om stambokföringsavgifterna och tankning finner du på:http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/20131/09/skrivelse-till-skks-centralstyrelse-gallande-huvudmannaskap-i-agility-samt-avgifter-for-stambokforing-och-tankning/

Vänliga hälsningar

Peter Rimsby