Kallelse till Höstmöte 2013

Höstmöte 2013

Söndagen den 10 november 2013 OBS! Nytt datum!
Dagordning och röstlängd sänds ut senare.
Kl: 12:30-14:00
Plats: Scandic i Upplands Väsby

 

curt_blixtBPH… Vad är det?

Sedan maj 2012 finns en ny officiell mentalbeskrivning för hund inom SKK. Denna kallas BPH och står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund. Många frågor cirkulerar ute i våra verksamheter.

Vad är egentligen skillnaden mellan denna beskrivning och Svenska Brukshundklubbens motsvarighet Mentalbeskrivning hund? Vilka likheter och skillnader finns det? Hur kan det användas i avelsarbetet? Får vem som helst vara med? Är MH borttaget som krav för tävling nu? osv.

För att samla alla svar under samma tak har SBK Stockholmsdistriktet i samarbete med Studiefrämjandet valt att bjuda in Curt Blixt, som varit delaktig i framtagandet av BPH för att förtydliga, förklara och ge oss en inblick i den nya beskrivningsformen.

Tid & plats: Söndagen den 10 november kl. 14:00-17:00, Scandic i Upplands Väsby

Pris: Deltagarna på mötet går gratis på föreläsningen.
Övriga medlemmar 150 kr per person. Betalning BG 352-8890. Märk betalningen BPH.

Anmälan: AB-lan@studieframjandet.se senast 24/10. Ange om du avser gå på både höstmöte och föreläsning eller bara det ena.

Vi rekommenderar att alla klubbar skickar minst 1 representant på föreläsningen för att sprida kunskapen om BPH.

Välkomna

Ladda hem inbjudan här ›› hostmote_2013_11_10