Pressmeddelande från SBK

Svenska Kennelklubben tar över
huvudmannaskapet för agility

Fotograf: Ida Pettersson
Fotograf: Ida Pettersson

Detta riktningsbeslut tog Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 12 juni. Beslutet kände Svenska Brukshundklubben inte till i förväg.

– Vi är medvetna om att det finns en grupp inom agilityn som arbetat för den här utvecklingen och att Svenska Kennelklubben tidigare ställt sig positiv till förslaget, men beslutet kommer utan förvarning, meddelar Rolf Weiffert, ordförande för Svenska Brukshundklubben.

Svenska Kennelklubben har för avsikt att, innan 1 september, säga upp avtalet för agility.

– Vår intention är att kurs- och tävlingsverksamheten i brukshundklubbarna inte ska påverkas med oss som huvudman, uppger Ulf Uddman, VD på Svenska Kennelklubben. I augusti har centralstyrelsen bett att få in en tidsplan för när beslutet ska träda i kraft så ännu har vi inga datum, men det kommer inte ske före årsskiftet fortsätter han.

Vad beslutet i praktiken innebär för Brukshundklubbens medlemmar och klubbar vet ingen i nuläget, men Svenska Brukshundklubben arbetar för att ta ställning till beslutet och räta ut alla frågetecken.

– Vi är måna om att våra klubbar och medlemmar vet vad som väntar, men i nuläget har vi mycket lite information att tillgå, säger generalsekreterare Peter Rimsby och fortsätter. Så fort vi har egna svar kommer våra klubbar och medlemmar att underrättas, i huvudsak via brukshundklubben.se.

Förbundsstyrelsen och förbundskansliet kommer nu lägga resurserna på att kartlägga vad beslutet innebär för Svenska Brukshundklubben i framtiden. Tills vidare hänvisar vi alla frågor till Svenska Kennelklubbens kansli.

Kontakt

Svenska Kennelklubben 08-795 30 00

Förbundsordförande Rolf Weiffert 0723-66 17 00

Generalsekreterare Peter Rimsby 08-505 875 01

Kommunikationsansvarig Sanna Ameln 08-505 875 14

www.brukshundklubben.se