Agilityns framtid

Sedan kongressen 2012 har en arbetsgrupp arbetat med agilityns framtid. Följ gruppens arbete och tankegångar samt ta del av de förslag gruppen tagit fram.

Du kan läsa mer om – Slutrapport från arbetsgruppen för agilityns framtid HÄR.