Uppmaning från SBK centralt – Glöm inte att lägga upp…

uppmaningUppmaning till klubbar och distrikt!

Glöm inte att ni enligt stadgarna ska lämna in uppgifter om styrelsesammansättning och andra viktiga funktioner senast 14 dagar efter ert ordinarie årsmöte.

Information om hur ni lägger upp era företroendevalda i vårt medlemsregister hittar ni på www.brukshundklubben.se/medlem_online. Där ska ni också ange den medlemsavgift som årsmötet beslutat om ska gälla för 2014.

Katarina på förbundskansliet