SBK Verksamhetsstatistik för 2012

Verksamhetsstatistik

Enligt Svenska Brukshundklubbens stadga ska samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet varje år. Detta för att vi ska kunna sammanställa vår verksamhetsberättelse och berätta för organisationen och omgivningen om vilken verksamhet som vi tillsammans genomfört under året.

Sista dag för inrapportering av verksamhetsåret 2012 är 21 januari 2013.

Se vidare på http://www.brukshundklubben.se/templates/Page.aspx?id=8732