Utvecklingskurs för lärare och instruktörer

Den 2-3 mars arrangerar SBK en utvecklingskurs
med Eva Bodfäldt som lärare.

Temat är “Från allmänlydnad till tävlingslydnad” och utbildningen hålls i den nya träningshallen Stockholms hundsportcentrum i Upplands-Väsby. Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast den 20 december.

För mer information och anmälan >>