Motioner till Kongressen

Från SBKs Stockholmsavdelning har det kommit två motioner till Kongressen. Dessa har Stockholmsdistriktets styrelse yttrat sig om och vidarebefordrat till förbundsstyrelsen för eget yttrande och överlämnande till Kongressen 2012. Allt enligt Grundstadgarna § 7 Kongress, moment 7 Stadgar.
Se Verksamhetsdokument/Motioner 2012.