Kom ihåg att rapportera Verksamhetsstatistiken före 22 januari!

Läs mer på SBKs webb. Där finns också länk till information
om hur statistiken ska rapporteras och av vem. Vilka risker det innebär för klubbar som inte rapporterar finns det också information om.