Tävling: Förändring av avgifter och arvoden.

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober om nya startavgifter och arvoden. Bifogat finner du information och beslutet samt information om de nya avgifterna och arvodena, vilka gäller from. 2012-01-01.
Förändring av startavgifter och arvoden från 2012- 01-01.
Startavgifter och centrala administrativa avgifter från 2012-01-01.
Arvoden från 2012-01-01.