Aktuell information

Information från SKK

Klubbverksamhet vintern 2022

Från den 23 december gäller nya smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Här hittar du information om hur det påverkar klubbverksamheten. Du kan också läsa om Centralstyrelsens beslut om dispenser för klubbverksamheter samt möjligheten att arrangera exteriörbedömningar.

Läs mer

SVENSKA KENNELKLUBBENS ÖVERGRIPANDE REGLER OCH RIKTLINJER

SKK avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten: Avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tillsvidare.

Svenska Kennelklubbens dispenser och riktlinjer som varit gällande under 2021 har tagits bort. För 2022 har nya generella dispenser beslutats enligt se (https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/faq-infor-ars-och-fullmaktigemoten-2021/

Generella dispenser från Kennelklubben

NYTT 2022-01-19
SKK avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten: Avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tillsvidare.

Byte från fysiskt möte till digital möte

Har föreningar kallat till fysiska års- eller fullmäktigemöten kan dessa ställas om till digitala möten efter beslut av styrelsen. Rutin för detta finns här

Årsmöte den 23 mars 2022

Kallelse till Stockholmsdistriktet årsmöte den 23 mars 2022

Årshandlingar, valberedningens förslag och röstlängd kommer att skickas ut senare samt läggas upp här på hemsidan.

 Tid och plats återkommer vi med! 

Anmälan skickas senast den 14 mars till Ann Carlson, info@sbkstockholm.se 

Kallelse-arsmote-2022

Valberedningens preliminära förslag

Valberedningens preliminära förslag delges senast den 15 december.

Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater. Dessa förslag ska ställas till distriktsstyrelsen senast den 15 januari.
Maila sekreterare@sbkstockholm.se

Valberedning-prel-forslag-2022

Inbjudan till Skyddshelg 2022

Svenska Brukshundklubbens Utskottsgrupp för bruks (UG bruks) inbjuder till skyddshelg 8 – 10 april 2022

För mer information läs mer på brukshundklubben.se

 

Nyhetsbrev Patrullhund kvartal 4 2021

Information om räddningshundutbildning

 Räddningshundar utbildas på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Några av räddningshundens uppgifter är att söka upp och markera för levande personer som begravts under rasmassor efter t ex ett terrorattentat eller under bråte vid en tågolycka. Hunden kan också användas för sök efter personer i marin miljö eller efter ett jordskred. 

Utbildningen ställer en mängd krav på hunden och på dig som hundförare.

Information till dig som vill veta mer om räddningshundutbildning

VILL DU VETA MER? 

På www.brukshundklubben.se/raddningshund hittar du filmer, regler för prov och annan information. Du kan också kontakta förbundskansliets tjänstehundsavdelning med dina frågor
via 08-505 875 00
eller tjanstehund@brukshundklubben.se. 

Välkommen till en givande verksamhet där du och din hund gör nytta! 

räddningshund in action foto av Anki Stareborn
Fotograf:Anki Stareborn