Aktuell information

Årsmötet framflyttad till söndagen den 22 augusti kl 15.00

Årsmöteshandlingar (kommer att uppdateras allt eftersom)

Rostlangd_SBK_Stockholmdistr_2021

SBKStockholm_Verksamhetsberattelse_2020

 

Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

Vi har alla varit frustrerade över pandemin som hållit oss i ett hårt grepp under över ett år med allt vad det har inneburit. Nu har dock regeringen beslutat om lättnader i begränsningsregeln och SKK har anpassat sina rekommendationer utifrån det.

Detta innebär att upp till 100 personer får vistas på samma plats vid utomhusarrangemang, vilket resulterar i att prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben kan öppna upp igen till en nästan normal tillvaro.

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 utifrån nu gällande begräsningar från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben, följande:

 • Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet öppnas från och med den 1 juni 2021.
 • Arrangörer ges möjlighet att öppna upp sina tävlingar för anmälan omgående.
 • Det är arrangörens ansvar att beakta eventuella lokala restriktioner.
 • Den enskilda funktionären fattar beslut om huruvida hen känner sig bekväm att tjänstgöra.

Några saker som är viktiga att tänka på i samband med prov och tävling:

 • Gör en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll så att ni har säkerställt att ni fått med alla delarna
 • Ha endast utomhusarrangemang
 • För de klasser som lockar många deltagare kan ni som arrangörer behöva begränsa deltagarantalet
 • Var noga med att det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Ha gärna handsprit på plats
 • Tävlande och funktionärer kan med fördel använda munskydd
 • Se till att det går att hålla avstånd
 • Undvik fysisk kontakt

Info om arrangemang av svenska mästerskap 2021

19 maj 2021

Inställda SM

FS beslutade den 18 maj att inte genomföra följande svenska mästerskap 2021:

SM i lydnad och rallylydnad, baserat på att dessa arrangemang har ett stort antal deltagare på dessa arrangemang.

SM i mondioring ställs in baserat på bristen på inhemska funktionärer.

SM som är möjliga att genomföra

FS beslutade vidare att SM i bruksgrenarna kan genomföras eftersom grenarna kan delas upp per gren så att antalet deltagare blir färre.

SM i IGP genomförs i juli under den helg där kvaltävlingen för SM och VM var inplanerad.

Besluten som FS tagit grundar sig på att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben har ändrats. I det fall smittläget åter försämras så kan det resultera i att arrangemangen ändå ställs in med kort varsel

Inställt försvarsmaktsmästerskap

Utskottet för samhällsnytta har beslutat att ställa in försvarsmaktsmästerskapet 2021 på grund av den pågående pandemin.

På grund av nuvarande situation med Covid-19 görs bedömningen att det inte går att arrangera distriktsmästerskap och försvarsmaktsmästerskap på ett smittsäkert sätt och enligt myndigheternas rekommendationer. Utskottet har därför beslutat att ställa in årets mästerskap.

/Utskottet för samhällsnytta

ANLAGSTEST PATRULLHUND

Är du intresserad av att utbilda dig och din hund att göra en frivillig insats som hundförare i hemvärnet? 
– 
Då välkomnar vi dig & din hund att genomföra ett anlagstest. 

För ekipage i Stockholm & dess närområde 

Datum: 22 maj 2021
Plats: Myttinge 
Tid: 9-16 (deltagarna får en tid bokad) 
Anmälan sker till: patrullhund.sbkstockholm@gmail.com 
Anmäl senast: 17 maj 
Vid frågor: Sussie Hedlund, 070-740 37 74

Anlagstest Stockholm maj

Läs mer på sidan Tjänstehund>>

 

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2021

Ledamöter   Val 2021  
Ordf Lennart Larsson omval 1 år Stockholms avd
Vice ordf Anna Löfblad omval 2 år Värmdö
Ledamot Johanna Boström Stone fyllnadsval 1 år Tyresö BK
Kassör Åsa Nilsson kvarstår 1 år Stockholms avd
Sekreterare Ann Carlsson omval 2 år So-Su BK
Suppl Anna Ahlgren fyllnadsval 1 år Mälarö BK
Suppl Anne Spännare kvarstår 1 år Lidingö BK
Revisor Inger Irenius omval 1 år Värmdö BK
Revisor Thomas Knuutila nyval1 år Tyresö BK
Suppl Lennart Lindberg omval 1 år SSBK

Valberedning
Anne-Marie Folkesson
Mats Johansson
Lars Broberg
valberedningen@sbkstockholm.se