Aktuell information

HÖSTMÖTE och ORDFÖRANDEMÖTE 2021

Datum: Tisdagen den 9 november.
Tid: 18:00 börjar vi med höstmötet och därefter startar ordförandemötet. Distriktet kommer att servera mat och dryck till mötet.
Plats: Vällingby BK
Program: Dagordning och program skickas en vecka innan mötet.     

Skicka anmälan senast den 1 november till Ann Carlson, info@sbkstockholm.se

VÄLKOMNA

Kallelse till höstmöte 2021

Regeringen  släpper på de flesta restriktioner...

... kopplade till pandemin från den 29 september. Svenska Kennelklubben (SKK) kommer i samband med det att ta bort begräsningarna av antal personer på offentliga tillställningar och sammankomster. Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer från den 29 september.

Svenska Brukshundklubbens verksamhet kommer därmed att kunna genomföras utan begränsningar från detta datum.

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. " – Folkhälsomyndigheten

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Läs mer på brukshundklubben.se

Förbundsstyrelsen har beslutat om en ny kommunikationspolicy för Svenska Brukshundklubben. Den finns bland våra övriga styrdokument på hemsidan, under stadgar och policyer:

Kommunikationspolicy för Svenska Brukshundklubben

Nyhetsbrev Patrullhund kvartal 3 2021

Information om räddningshundutbildning

 Räddningshundar utbildas på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Några av räddningshundens uppgifter är att söka upp och markera för levande personer som begravts under rasmassor efter t ex ett terrorattentat eller under bråte vid en tågolycka. Hunden kan också användas för sök efter personer i marin miljö eller efter ett jordskred. 

Utbildningen ställer en mängd krav på hunden och på dig som hundförare.

Information till dig som vill veta mer om räddningshundutbildning

VILL DU VETA MER? 

På www.brukshundklubben.se/raddningshund hittar du filmer, regler för prov och annan information. Du kan också kontakta förbundskansliets tjänstehundsavdelning med dina frågor
via 08-505 875 00
eller tjanstehund@brukshundklubben.se. 

Välkommen till en givande verksamhet där du och din hund gör nytta! 

räddningshund in action foto av Anki Stareborn
Fotograf:Anki Stareborn