Aktuell information

SBK INFO November 2022

Kallelse till möte med tjänstehundsansvariga

Plats: Solna-Sundbybergs BK
Tid: 18:00
Datum: 26 oktober

Dagordning

  1. Vad har hänt i sektorn under 2022.
  2. Information om kommande patrullhundskurser 2023.
  3. Information om kommande verksamhet 2023–2026.
  4. Uppdatera instruktörslistan.
  5. Behov av en DM-general och samverkan Södermanlandsdistriktet.
  6. Instruktörsbehov och personer att skicka till PI-utbildning 2023.
  7. Vilken hjälp behöver klubbarna av oss.
  8. Prova På Dagar Patrullering på klubbarna 2022–2023.
  9. Övrigt

Sektorn kommer bjuda på fika. Vänligen meddela mig att ni erhållit detta mejl och senast den 19 oktober om någon från er klubb kommer eller inte.

Kallelse till möte med tjänstehundansvariga

Thomas Lamrell
patrullhund@sbkstockholm.se

Instruktörsutbildning – SBK instruktör (valp- och allmänlydnad)

 SBK Stockholm bjuder in till instruktörsutbildning SBK instruktör
(valp- och allmänlydnad) 

SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom Svenska Brukshundklubben med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör är obligatorisk inom Svenska Brukshundklubben innan man kan vidareutbilda sig till instruktör inom något annat specialområde. 

Uppdaterade datum för kursen på norra sidan

För mer information och anmälan >>

SM Räddningshundar 2022

Vinnare av SM Räddningshundar 2022

Stort grattis!

Guld – Carina Andersson med Chipp, Växjö BK, 724 p
Silver – Lars Gustavsson med Casandra, Hörby BK, 633,25 p
Brons – Hans Andersson med Chezz, Växjö BK, 568,75 p

Stockholms- och Upplandsdistriktet tackar alla deltagare, domare
och funktionärer!

https://tjh-masterskap.se/r-ddningshunds-sm.html

Medlemskort tillgängliga för medlemmar i Svenska Brukshundklubben

Ditt medlemskort ligger nu på "Mina sidor" via brukshundklubben.se

SBK har kopplat ihop klubbwebben och medlemssystemet så att alla medlemmar kommer åt att se information kring sina medlemskap genom att logga in via brukshundklubben.se. På sidan Mitt medlemskap finns ditt/dina giltiga medlemskort. 

Medlemskorten visar namn, medlemsnummer, klubb och medlemsperiod. Laddar du ner ditt/dina medlemskort finns en QR-kod som kan skannas av behörig person för att verifiera medlemskapet om det är t ex i brytpunkt mellan slut och start för nästa period. För att visa att du är medlem visar du ditt/dina medlemskort på antingen mobil, dator eller en utskriven kopia av medlemskortet/en med QR-koden.

Finns det text (röd) om inaktiverat medlemskap på sidan "Mitt medlemskap" betyder det att ett eller flera medlemskap är obetalda, medlemskort visas inte för obetalda medlemskap. Du ser bara dina medlemskort om du betalat förbundsavgift för innevarande period (undantaget familjemedlemmar och SHU medlemmar som inte betalar förbundsavgift). Du kan se dina fakturor via "Mina fakturor" där det tydligt framgår med rött om det finns något obetalt medlemskap, vilket medlemskap som är obetalt samt en länk till Membersite för att betala via Swish/kort.

 

SBK Patrullhund infoblad nr 3

DM – för patrullhundar

Resultat från DM Patrullhund 12/6 2022

1:a Jonna Kronholm med FM Nyx med 1002 poäng

2:a Lars Bispgård med Hottonias Drama Queen 918,5 poäng

3:a Lisbeth Sjöberg med Swedehofs Vega 866 poäng

4:a Christer Ljunggren med Skalsjöbergets Eir med 804,5 poäng.

Tack till alla som hjälpt till.

DM Patrullhund 2022-06-12

Nya DM-mästare

Två distriktsmästerskap i lydnad och spår har gått av stapeln den 23 april 2022.

Vi gratulerar Josefine Malmström med Zathungens I'kiro, Vällingby BK. Distriktsmästare i lydnad 2022.

Vi gratulerar Pia Brygård & Ci Pro Bono Av Nangijala, Danderyd-Täby BK.
Distriktsmästare i spår 2022.

Se DM 2022

Avisering av medlemsavgifter för maj-juni

Avisering av medlemsavgifter för maj-juni kommer att göras under morgondagen (tis 26 april).
När aviseringen är klar kommer avin att ligga under Mina fakturor i Membersite och det går då att betala direkt med Swish. Det skickas även ut pappersavier på posten.

Inbjudan till tävlande i bruks gällande intresseanmälan till Nordiska Mästerskapet 2022

 Till dig som vill vara med i landslaget! 
Nordiska Mästerskapen (NoM) i spår, sök, rapport och skydds arrangeras i Vejle, Danmark, den 9-11 september 2022. 

 Intresseanmälan och samtliga resultat som ekipaget har uppnått i aktuell grupp under tiden september 2021 t.o.m. 27 juni 2022 skickas in UG Bruks. Detta gäller även de tävlingar som ej fullföljts. Lagledningen består av Lennart Larsson och Matti Kumpula. 

Intresseanmälan och resultaten ska vara oss till handa senast den 27 juni 2022 på adress: anna.haeggblom.bjella@brukshundklubben.se 

Läs mer:
NoM 2022 inbjudan tävlande

NoM i i bruks & IGP - Svenska Brukshundklubben

NoM_2022

Angående kontroll av medlemskap vid tävling

Från: Camilla Hjort <camilla.hjort@brukshundklubben.se>
Datum: 4 april 2022 11:48:13 CEST
Ämne: Angående kontroll av medlemskap vid tävling

Sändlista: Detta mail går till alla SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar

Hej,
I kommande SBK-info och medlemsinfo kommer detta nedan att kunna läsas om, men jag sänder detta till er ändå.

Kontroll av medlemskap, arrangör av tävling
I nuläget går det inte att kontrollera medlemskapet på tävlande via SBK Tävling, detta för att medlemssystemet och SBK Tävling ännu inte är sammankopplade (medlemskollen har inte fungerat sedan kvartal 3 2021). Vi saknar också fysiska medlemskort i Membersite. Det är därför viktigt att ni i PM till alla tävlande skriver att som tävlande måste de visa att de innehar aktuellt medlemskap på plats. Det är också godkänt att visa en bild på sitt/sina aktuella medlemskap.

Medlemmen gör detta genom att logga in i Membersite, klicka på Medlemskap - Mina medlemskap och visar upp sitt/sina aktuella medlemskap. Aktuella medlemskap saknar slutdatum, tidigare (ej aktiva) medlemskap har ett slutdatum.”

Observera att inbetalningarna fortfarande inte är helt i fas och att medlemmar som anmält sig via det tillfälliga formuläret under tiden 11/2-7/3 ännu inte fått sina avier och kunnat betala. Dessa medlemmar har giltigt medlemskap fr.o.m det datum de anmält medlemskap via formuläret enligt den dispens vi har från SKK för den perioden.

Har en medlem betalat sin avgift direkt till en klubb och betalningen inte är registrerad i Memebrsite ska denne visa upp betalningsbekräftelse för medlemsavgiften för att visa att medlemskapet är giltigt.

Visa giltigt medlemskap, tävlande/deltagare

Eftersom medlemskontroll inte går att göra via SBK Tävling just nu och vi inte har fysiska medlemskort i det nya medlemssystemet, måste du som tävlande själv visa att du är medlem.

Du gör detta genom att logga in i Membersite brukshundklubben.membersite.se, klicka på Medlemskap - Mina medlemskap och visar upp ditt/dina aktuella medlemskap. Du kan också  ta en bild på ditt/dina aktuella medlemskap och visa upp bilden för arrangören på tävlingsdagen. Aktuella medlemskap saknar slutdatum, tidigare (ej aktiva) medlemskap har ett slutdatum.”

Har du anmält medlemskap genom det tillfälliga formuläret under tiden 11/2-7/3 har du ännu inte fått din avi, men ditt medlemskap är giltigt från registreringsdatum enligt dispensen från SKK.

Har du betalat din medlemsavgift direkt till din klubb och avgiften inte är registrerad i Membersite visar du upp betalningsbekräftelsen från banken för att verifiera att du betalat ditt medlemskap.

SPRID DETTA TILL ALLA ERA UNDERLIGGANDE KLUBBAR

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Handläggare Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill  jag göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.

Information från SKK och SBK angående ställningstagande för Ukraina

Svenska Kennelklubben vill uttrycka vår djupaste sympati till alla som drabbas och lider av kriget som sker i Ukraina. Vi tar starkt avstånd från Rysslands helt oacceptabla handlingar.

Krigshandlingar har aldrig och kommer aldrig att föra något gott med sig. Det lidande som våra hundvänner och alla människor i Ukraina tvingas utstå för sitt lands frihet och demokrati är helt oacceptabelt. Vi vill också uttrycka vår sympati för våra ryska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap som försätter deras land och folk i en förnedrande och destruktiv situation.

Läs hela texten på SKKs hemsida: https://skk.se/?newsitem=188744

Svenska Brukshundklubben konstaterar med sorg och bestörtning att Ryssland, emot alla internationella överenskommelser, oprovocerat har angripit Ukraina.

Läs hela texten på Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses uttalande: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2022/02/uttalande-med-anledning-av-rysslands-invasion-av-ukraina/

Information om räddningshundutbildning

 Räddningshundar utbildas på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Några av räddningshundens uppgifter är att söka upp och markera för levande personer som begravts under rasmassor efter t ex ett terrorattentat eller under bråte vid en tågolycka. Hunden kan också användas för sök efter personer i marin miljö eller efter ett jordskred. 

Utbildningen ställer en mängd krav på hunden och på dig som hundförare.

Information till dig som vill veta mer om räddningshundutbildning

VILL DU VETA MER? 

På www.brukshundklubben.se/raddningshund hittar du filmer, regler för prov och annan information. Du kan också kontakta förbundskansliets tjänstehundsavdelning med dina frågor
via 08-505 875 00
eller tjanstehund@brukshundklubben.se. 

Välkommen till en givande verksamhet där du och din hund gör nytta! 

räddningshund in action foto av Anki Stareborn
Fotograf:Anki Stareborn