Styrelse

Styrelse 2020-2021

Maila till hela styrelsen

ORDFÖRANDE
Lennart Larsson
070 211 84 22
Hemmaklubb: SBK Stockholmsavdelning

VICE ORDFÖRANDE
Anna Löfblad
Hemmaklubb: Värmdö BK

SEKRETERARE
Ann Carlsson
Hemmaklubb: Solna-Sundbyberg BK

KASSÖR
Åsa Nilsson
Hemmaklubb: Vällingby BK

LEDAMOT
Avgått pga arbete på SBK kansliet

SUPPLEANT
Johanna Boström Stone
Hemmaklubb: Tyresö BK

SUPPLEANT
 Anne Spännare
Hemmaklubb: Lidingö BK

REVISORER
Inger Irenius
Dennis Becker

REVISORS SUPPLEANTER
Lennart Lindberg
Tomas Knuutila

VALBEREDNING
Anne-Marie Folkesson, sammankallande
Lars Broberg
Mats Johansson
valberedningen@sbkstockholm.se