Styrelse

Styrelse 2020-2021

Maila till hela styrelsen

ORDFÖRANDE
Lennart Larsson
070 211 84 22
Hemmaklubb: SBK Stockholmsavdelning

VICE ORDFÖRANDE
Anna Löfblad
Hemmaklubb: Värmdö BK

SEKRETERARE
Ann Carlsson
Hemmaklubb: Solna-Sundbyberg BK

KASSÖR
Åsa Nilsson
Hemmaklubb: Vällingby BK

LEDAMOT
Johanna Boström Stone
Hemmaklubb: Tyresö BK

SUPPLEANT
 Anne Spännare
Hemmaklubb: Lidingö BK

SUPPLEANT
Anna Ahlgren
Hemmaklubb: Mälarö BK

REVISORER
Inger Irenius
Tomas Knuutila

REVISORS SUPPLEANTER
Lennart Lindberg

VALBEREDNING
Mats Johansson, sammankallande
Lars Broberg
valberedningen@sbkstockholm.se