Stadgar & Policy

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar samt normalstadgar för föreningar inom organisationen är viktiga styrdokument.
Läs mer på brukshundklubben.se 

Stadgarna

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar 2021-07-01

Normalstadgarna består av två delar

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna samt ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna som gäller för den aktuella föreningen.

Normalstadgarna är ett viktigt styrdokument för alla nivåers organisation och ska skrivas ut från Svenska Brukshundklubbens hemsida och arkiveras på ett säkert sätt tillsammans med bekräftelsedokumentet med de föreningsspecifika detaljerna för föreningen.

Länkar till stadgarna:

normalstadgar_distrikt_2020-06-13

normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13

Styrdokument

Våra grundstadgar, policyer, arbetsordning och avtal är ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet centralt, regionalt och lokalt.

Styrdokument för Svenska Brukshundklubben