Skyddslicensgruppen

För information angående licenser för skyddshundar

Skyddslicens gruppens sammansättning from2018:
Camilla Berg – ansvarig för skyddslicensansökan
Marcus Fant –  SBK representant för Mondioring
Jill Mellström –  SBK Stockholmsdistriktets styrelserepresentant

E-post till skyddslicensgruppen:
skyddslicens@sbkstockholm.se

Information angående licensförskyddshundar
Licensansökningar från de lokala skyddshundansvariga ska skickas till skyddslicensgruppens sammankallande:

Camilla Berg, mobil 076–6280773 eller e-post: skyddslicens@sbkstockholm.se

I gruppens mandat ligger revidering av befintliga licenser samt uppdatering av träningsansvariga på klubbarna. Distriktsgruppen bedömer fortlöpande lämpligheten hos de personer som utnämnts till skyddsansvariga och kan när som helst återkalla utnämningen.

Distriktsgruppen har till uppgift att, vid behov, återkalla tävlingslicens för ekipage som distriktet utfärdat licens till. Grund för återkallande av tävlingslicens är att ekipage bryter mot något av kriterierna som krävs för skyddslicens.

Förfarande:

  • Ansökan sker till skyddsansvarig i det distrikt och område där huvudparten av träningen bedrivs.
  • När skyddsansvarig bedömt ekipaget lämpligt, undertecknar denne ansökan och föraren skickar ansökan till distriktsgruppen.
  • Distriktsgruppen beslutar och fyller i ansökan om att tävlingslicens utfärdats och skickar ut licenskort till föraren skyndsamt.
  • Distriktsgruppen skickar kopia på ansökan till SBK:s kansli som för ett register över samtliga utfärdade tävlingslicenser.

För de som vill börja träna skydd eller lämna in ansökan om licens gäller att ansökan inlämnas till någon av följande:

Solna-Sundbybergs BKMalin Bergmalin_rambo@yahoo.se
Stockholm Södra BKPercy Kembel
Frank Jennekrans 
076-898 39 26
SBK Stockholmsavdelningen
Tyresö BKMarcus Fant0722-007105
marcusfant@hotmail.com 
Österåkers BKJill Mellström08 -512 412 10
070 -441 48 28
Nacka BkSören Bexander08 -570 327 17
0701-10 41 71
Danderyd-Täby BKCamilla Berg070-628 07 73
camilla.ullhedens@telia.com
Lidingö BKMats Thorhardmatte@sjutti.se
Belgiska VallhundsklubbenTorbjörn Södervall0708 777 395
RiesenklubbenSylvia Åkerblom0171-41 31 30
0707-99 06 90
Schäfer StockholmsdistriktetStefan Dahlgrenwebmaster@sdstockholm.se
Schäfer SK LövsättraBosse Hedström076-793 20 80 lillavreda@telia.com
Schäfer SK StjärnborgNicklas Björkblom070-652 09 15

Skydds, IPO & Mondioring

För tävlande inom Skydds, IPO och Mondioring finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan du får tävla.

Bestämmelser för licens vid tävlande med skyddshundar (PDF-dokument, 186 kB) 
(Uppdaterad 2017-02-14)

Teoretisk utbildning för licens

Träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 137 kB) 
(Uppdaterad 2017-02-14)

Ansökan om licens för träning i Mondioring eller tävling med skyddshund (PDF-dokument, 255 kB)
(Uppdaterad 2017-02-14)

Ansökan om personlig träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 237 kB) 
(Uppdaterad 2017-03-07)

Ansökan om personlig licens för tävlande med skyddshund (PDF-dokument, 215 kB) 
(Uppdaterad 2017-03-07)