Skyddslicensgruppen

Skyddslicensgruppen

Puckings Wilse attackerar figuranten Björn Tapper på kommando av föraren Lennart Larsson. FOTO: GUNILLA BERGENDAL

För information angående licenser för skyddshundar

Camilla Berg                        Ullhedens@gmail.com

Marcus Fant                         marcus@smatvagenten.se

Jill Mellström                      jill@jipotimas.se

skyddslicensgruppen_20180326
(uppdaterad 2018-03-26)

Skydds, IPO & Mondioring

För tävlande inom skydds, IPO och Mondioring finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan du får tävla.

Bestämmelser för licens vid tävlande med skyddshundar (PDF-dokument, 186 kB) 
(Uppdaterad 2017-02-14)

Teoretisk utbildning för licens

Träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 137 kB) (Uppdaterad 2017-02-14)

Ansökan om licens för träning i Mondioring eller tävling med skyddshund (PDF-dokument, 255 kB)(Uppdaterad 2017-02-14)

Ansökan om personlig träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 237 kB) (Uppdaterad 2017-03-07)

Ansökan om personlig licens för tävlande med skyddshund (PDF-dokument, 215 kB) 
(Uppdaterad 2017-03-07