Tävling (TÄS)

TÄVLINGSSEKTORN samordnar våra bruks- och lydnadsprov samt utbildar funktionärer för tävlingsverksamheten.

Sektoransvarig:
Lotta Wiklander, Mälarö BK

Övriga ledamöter i tävlingssektorn:
Mats Johansson, Värmdö BK
Emma Jansson, Vällingby BK
Anna Ahlgren, Mälarö BK

Kontakt och förfrågningar sker alltid via e-post tas@sbkstockholm.se
eller per telefon 070-6254693


Domaruppdrag :
Domaruppdrag hösten 2023

Stockholmsdistriktets tävlingssektors vägledning ansvarsfördelning domaruppdrag:
Vagledning_domaruppdrag

Tjänstgöringsrapportsdokument:
Tjänstgöringsrapport SBK Stockholmsdistrikt ver 1

Aktuella tävlingar inom distriktet 2023 SBK tävling


Klargörande exempel angående etisk policy vid prov och tävling, se länk

https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/policydokument/

Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben, se länk
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Etisk%20policy%20för%20prov%20och%20tävlingar%20fastställd%20av%20FS%202017-03-03%20slutversion.pdf


Vandringspriser ››

Distriktsmästerskap
Statuter_DM
DM-mästerskap


Övrigt

Information funktionär bruks:
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/funktionar/funktionar-bruksprov/

Praktiktjänstgöringsintyg bruks:
Praktiktjänstgöringsintyg_SBKStockholmsdistrikt

Information funktionär lydnad:
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/funktionar/funktionar-lydnad/

Tävlingsregler återfinns under respektive tävlingsform
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/funktionar/

Domarkonferensen

Presentationerna från domarkonferensen

Tävlingsledare Konferensen 2022

Regelrevidering start klass 1-2 2022