Tävling (TÄS)

TÄVLINGSSEKTORN samordnar våra bruks- och lydnadsprov samt utbildar funktionärer för tävlingsverksamheten.

Sektoransvarig:
Lotta Wiklander, Järfälla BK

Övriga ledamöter i tävlingssektorn:
Linda Frisk, Danderyd Täby BK
Silvana Ahleby, Järfälla BK
Anna Ahlgren, Mälarö BK
Gunilla Stare, Nacka BK

Kontakt och förfrågningar sker alltid via e-post tas@sbkstockholm.se
eller per telefon 070-6254693


Domaruppdrag :

Preliminär-domarlista-Hösten-2019.pdf

Stockholmsdistriktets tävlingssektors vägledning ansvarsfördelning domaruppdrag:
Vagledning_domaruppdrag

Tjänstgöringsrapportsdokument:
Tjänstgöringsrapport SBK Stockholmsdistrikt ver 1

Aktuella tävlingar inom distriktet SBK tävling


Klargörande exempel angående etisk policy vid prov och tävling, se länk
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/04/klargorande-exempel-angaende-etisk-policy-vid-prov-och-tavling/

Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben
Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning


Vandringspriser ››

Distriktsmästerskap
Statuter_DM

DM-mästare


Övrigt

Information funktionär bruks:
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/bruksprov/funktioner/

Praktiktjänstgöringsintyg bruks:
Praktiktjänstgöringsintyg_SBKStockholmsdistrikt

Information funktionär lydnad: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/lydnadsprov/funktioner/

Tävlingsregler återfinns under respektive tävlingsform
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/