Rallylydnad

RALLYLYDNADSSEKTORN har till uppgift att samla klubbarna i ett nätverk och gemensamt aktivt utveckla rallylydnaden inom distriktet 

Sektoransvariga:

Åsa Grundén
Irma Larsson Purins

Kontakt – mail till: rallylydnad@sbkstockholm.se

På gång

Instruktörsdag

Den 28 mars hälsar vi utbildade instruktörer i rallylydnad välkomna till en inspirationsdag. Anmälan till rallylydnad@sbkstockholm.se senast 10 februari (begränsat antal platser så först till kvarn)

Regelrevidering

Under detta kvartal har vi en sista möjlighet att påverka i den pågående regelrevideringen. SBK klubbar lämnar in synpunkter till distriktet under februari och vi har i mars ett möte för att komma överens om distriktets gemensamma hållning. En person representerar oss på Regelrevideringskonferensen i början av april.  Vi återkommer med datum.


Aktuellt

Distriktsmästerskap

Nu har vi klubbat nya regler för Distriktsmästerskap i rallylydnad i Stockholm. Det kommer från och med 2020 att vara en officiell tävling i Mästarklass arrangerad av en klubb i distriktet. Anmälan görs i SBK Tävling som vanligt (inga kval). Mer info – statuter finns här

2020 års DM går preliminärt av stapeln i september.

Nya tävlingssekreterare i rally!

Distriktet har nov/dec fått fyra nya tävlingssekreterare som fullgjort utbildningen med bravur!
Tre stycken till är klara så när som på praktiktjänstgöring. Kul!

Listor på funktionärer

Inför nästa års tävlingar kanske ni behöver hjälp av funktionärer från andra klubbar? Låt oss hjälpas åt att hålla alla auktorisationer igång och erbjuda varandra plats som funktionärer på tävlingarna. Här finner du länkar till listor på några funktionärsroller (uppdaterade 19-12-13).

Nätverksmöte 19 november 2019

Årets andra möte för klubbarna i distriktet gick av stapeln den 19 november. Även denna gång glada, inspirerande  människor från många klubbar. Längst ner på sidan hittar du minnesanteckningarna.

Uppdatera funktionärer vid tävling!!

När en tävling arrangeras MÅSTE tävlingssekreteraren registrera samtliga funktionärer i SBK tävling. Om det inte sker (gäller oftast skrivare) riskerar funktionärer att tappa sin auktorisation då dessa går ut om man inte tjänstgjort inom 1 år (skrivare fr o m nästa år) eller 2 år (tävlingssekreterare). Det är informationen i SBK Tävling som är underlaget  för det.

Regelrevidering

Distriktets förslag till regelrevidering är inlämnad. Det arbetades fram med de klubbar som ville delta.

Djurens helg på Solvalla 24-25 aug

Rallylydnad deltog för första året med en Prova-på-bana där vi var ett gäng från flera klubbar som fanns tillgängliga för att visa vuxna och barn med eller utan hund. Många var intresserade och vi samlade namn på de som ville ha kontakt med närmaste klubb. Dessa är utskickade till respektive klubb som nu tar vid och kontaktar dessa potentiella medlemmar

Protokoll/minnesanteckningar

Nätverksmöte 19 november 2019

Årets andra möte för klubbarna i distriktet gick av stapeln den 19 november. Även denna gång glada, inspirerande  människor från många klubbar. Mycket engagerade diskussioner:) Roligt att vi blev lika många denna gång. Vi lämnade kvällen fulla av energi. Här hittar du minnesanteckningarna.

Nätverksmöte 28 maj 2019

I maj bjöd vi in alla SBK klubbar i distriktet till ett möte för att skapa ett samlingspunkt och ett nätverk mellan klubbarna och för att se vad ni förväntar er av oss som ansvariga på distriktsnivå.  Till vår glädje deltog många, 17 personer från 8 klubbar, det var informellt och väldigt trevligt. Minnesanteckningar 

Tidigare Minnesanteckningar 

Klicka här >>