Rallylydnad

RALLYLYDNADSSEKTORN har till uppgift att samla klubbarna i ett nätverk och gemensamt aktivt utveckla rallylydnaden inom distriktet 

Sektoransvariga:

Åsa Grundén
Irma Larsson Purins

Kontakt  rallylydnad@sbkstockholm.se


På gång

Välkommen till nätverksmöte 15 oktober

Årets andra möte för klubbarna i distriktet – denna gång SBK, LKK och HU – går av stapeln den 15 oktober kl 18. Plats är inte klart, beror lite på hur många vi blir. Alla klubbar är välkomna med 2-3 deltagare som är engagerade i rally på något sätt och som kan ta hem frågor och information till klubben. Vi kommer bl a tala om erfarenheter kring tävlingar, om vi kan samarbeta kring dessa på något sätt (eller inte) och om hur vi vill att DM ska se ut nästa år.

Utbildning till Tävlingssekreterare för rallylydnad

En utbildning har påbörjats i månadsskiftet aug/sep.  Examination sker 30 november


Aktuellt

Uppdatera funktionärer vid tävling!!

När en tävling arrangeras MÅSTE tävlingssekreteraren registrera samtliga funktionärer i SBK tävling. Om det inte sker (gäller oftast skrivare) riskerar funktionärer att tappa sin auktorisation då dessa går ut om man inte tjänstgjort inom 1 år (skrivare fr o m nästa år) eller 2 år (tävlingssekreterare). Det är informationen i SBK Tävling som är underlaget  för det.

Regelrevidering

Distriktets förslag till regelrevidering är inlämnad. Det arbetades fram med de klubbar som ville delta.

Djurens helg på Solvalla 24-25 aug

Rallylydnad deltog för första året med en Prova-på-bana där vi var ett gäng från flera klubbar som fanns tillgängliga för att visa vuxna och barn med eller utan hund. Många var intresserade och vi samlade namn på de som ville ha kontakt med närmaste klubb. Dessa är utskickade till respektive klubb som nu tar vid och kontaktar dessa potentiella medlemmar

Protokoll/minnesanteckningar

Nätverksmöte 28 maj 2019

I maj bjöd vi in alla SBK klubbar i distriktet till ett möte för att skapa ett samlingspunkt och ett nätverk mellan klubbarna och för att se vad ni förväntar er av oss som ansvariga på distriktsnivå.  Till vår glädje deltog många, 17 personer från 8 klubbar, det var informellt och väldigt trevligt. Minnesanteckningar 


Tidigare Minnesanteckningar
Klicka här >>