Hundägarutbildning – HUS

Ragnar Bergståhls Karmanjakas Fargo/Fargo på bilden. FOTO: MIA BERGSTÅHL

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN sköter utbildning av instruktörer och förmedlar ansökan om lärarutbildningar.

Sektoransvariga:
A
nnika Hamilton smk
Lottie Gerdlind
Malou Wallén
Marie Sundberg

dhus@sbkstockholm.se

D-hus_folder_2015  


Utbildningar

 

Instruktörsutbildning bruks- och tävlingslydnad

Instruktörsutbildning bruks- och tävlingslydnad med start i oktober 2018. Vi hoppas nu att ni håller er framme så vi kan fylla upp den här kursen som flera har frågat efter.

Lärare: Anne-Marie Folkesson


Chans till att utbilda dig till SBK instruktör Specialsök

Se vad som gäller i kursplanen.
Lärare: Lottie Gerdlind 
Datum:
2/10 19-21:15
20-21/10 08:30-15:15
17-18/11 08:30-15:15
4/12 19-21:15
19/1-19 08:30-15:15
Tänkt examination 26/1-19 
Med reservation för felskrivningar/ändringar.
Anmälan sker senast den 10/9 till D-hus Stockholm.


Instruktörsutbildning –  Agility

A1

Datum: 1-2 sep, 13-14 okt 2018
Plats & arrangör: Nacka BK
Instruktör: Mija Jansson
Anmäl till: agility@nackabk.nu 
Pris: 
3000kr
Inbjudan

 


Grundmodul

Grundmodul med start i lördagen den 20 januari 2018 på Tyresö BK. 
Lärare:
Helen Gifting och Marie Sundberg. 


D-HUS ställer in den planerade A2 utbildningen i höst eftersom vi fått veta att SoSu BK redan planerat att arrangera en A2 och det finns platser kvar där. Kontakta dem direkt om du/ni vill vara med på den.


Ledarutveckling steg 1 för hundfolk ligger nu ute för anmälan på Studiefrämjandets hemsida: http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=ledarutveckling+steg+1


Träffar 2017

KUL-träff igen den 26 september kl 19.00 på Nacka BK 
Föranmälan till dhus@sbkstockholm.se

Höstkonferens 22 oktober kl 09.30 på Lindö hotell och konferens i Vallentuna
Inbjudan_hostkonferens

Träffar 2016

KUL-träff den 26 september 2016 på Stockholmsavdelningen.
Minnesanteckningar från träffen.

Lärarträff den 26 april 2016 kl 19.00 på Stockholm Södra BK
Minnesanteckningar från lärarträffen.


Minnesanteckningar

Larartraff 26 april 2016 minnesanteckningar_
2013-04-20–21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens

Minnesanteckningar från idébytardag 2011 03 12
Minnesanteckningar från idébytardag 2010 11 13
Minnesanteckningar från Kydingeholm 2012 i februari


Protokoll/Minnesanteckningar KUL-möte

20170124 KUL-möte_anteckningar
20170926 KUL-möte_anteckningar

KUL_protokoll_23_maj_2016

KUL_mote_protokoll_20150309


Protokoll
 KUL-möte 2012 02 20
Protokoll KUL-möte 2010 08 30 med presentation av Studiefrämjandet