Hundägarutbildning – HUS

Ragnar Bergståhls Karmanjakas Fargo/Fargo på bilden. FOTO: MIA BERGSTÅHL

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN sköter utbildning av instruktörer och förmedlar ansökan om lärarutbildningar.

Sektoransvariga:
A
nnika Hamilton smk
Lottie Gerdlind
Malou Wallén
Marie Sundberg

dhus@sbkstockholm.se

D-hus_folder_2015  


Utbildningar

Vill du gå den första utbildningen till SBK Instruktör?
Kursbeskrivning:
SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom SBK med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör kommer att bli obligatorisk innan man kan vidareutbilda sig till instruktör inom något annat specialområde.
 
Denna utbildning ersätter tidigare Grundmodul och Allmänlydnadsmodul som behövdes för att bli  allmänlydnadsinstruktör
 
Utbildningen består av fysiska träffar, eget arbete i SBK Utbildning, praktisk träning med projekthund och att hålla kurs ”Kurs i kursen”.

Instruktörsutbildning bruks- och tävlingslydnad

Instruktörsutbildning bruks- och tävlingslydnad med start i oktober 2018. Vi hoppas nu att ni håller er framme så vi kan fylla upp den här kursen som flera har frågat efter.

Lärare: Anne-Marie Folkesson


Chans till att utbilda dig till SBK instruktör Specialsök

Se vad som gäller i kursplanen.
Lärare: Lottie Gerdlind 
Datum:
2/10 19-21:15
20-21/10 08:30-15:15
17-18/11 08:30-15:15
4/12 19-21:15
19/1-19 08:30-15:15
Tänkt examination 26/1-19 
Med reservation för felskrivningar/ändringar.
Anmälan sker senast den 10/9 till D-hus Stockholm.


Instruktörsutbildning –  Agility

A1

Datum: 1-2 sep, 13-14 okt 2018
Plats & arrangör: Nacka BK
Instruktör: Mija Jansson
Anmäl till: agility@nackabk.nu 
Pris: 
3000kr
Inbjudan

 


Grundmodul

Grundmodul med start i lördagen den 20 januari 2018 på Tyresö BK. 
Lärare:
Helen Gifting och Marie Sundberg. 


D-HUS ställer in den planerade A2 utbildningen i höst eftersom vi fått veta att SoSu BK redan planerat att arrangera en A2 och det finns platser kvar där. Kontakta dem direkt om du/ni vill vara med på den.


Ledarutveckling steg 1 för hundfolk ligger nu ute för anmälan på Studiefrämjandets hemsida: http://www.studieframjandet.se/sok/Stockholms-lan/?csq=ledarutveckling+steg+1


Träffar 2017

KUL-träff igen den 26 september kl 19.00 på Nacka BK 
Föranmälan till dhus@sbkstockholm.se

Höstkonferens 22 oktober kl 09.30 på Lindö hotell och konferens i Vallentuna
Inbjudan_hostkonferens

Träffar 2016

KUL-träff den 26 september 2016 på Stockholmsavdelningen.
Minnesanteckningar från träffen.

Lärarträff den 26 april 2016 kl 19.00 på Stockholm Södra BK
Minnesanteckningar från lärarträffen.


Minnesanteckningar

Larartraff 26 april 2016 minnesanteckningar_
2013-04-20–21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens

Minnesanteckningar från idébytardag 2011 03 12
Minnesanteckningar från idébytardag 2010 11 13
Minnesanteckningar från Kydingeholm 2012 i februari


Protokoll/Minnesanteckningar KUL-möte

20170124 KUL-möte_anteckningar
20170926 KUL-möte_anteckningar

KUL_protokoll_23_maj_2016

KUL_mote_protokoll_20150309


Protokoll
 KUL-möte 2012 02 20
Protokoll KUL-möte 2010 08 30 med presentation av Studiefrämjandet