Hundägarutbildning – HUS

Ragnar Bergståhls Karmanjakas Fargo/Fargo på bilden. FOTO: MIA BERGSTÅHL

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN sköter utbildning av instruktörer och förmedlar ansökan om lärarutbildningar.

Sektoransvariga:
Marie Sundberg, Tyresö BK, smk
dhus@sbkstockholm.se

 


Utbildningar 2020

 Inbjudan till SBK Instruktörsutbildning 

 SBK instruktör är grunden för samtliga instruktörer inom SBK. 

 SBK instruktörsutbildning är grunden till att bli instruktör inom olika discipliner. Allmänlydnaden ligger som en bas. SBK Instruktören ska ha kunskap att hålla valp-, grund- och fortsättningskurser där utbildningsmålet är allmänlydnad. 

Kursarrangör: SBK Stockholms distriktet 
Lärare Certifierad SBK Lärare: Anne-Marie Folkesson och Åsa Klint
Sista anmälningsdag: 15 januari 2020 

Upplysningar: Anne-Marie 070-629 15 90 

För mer information om instruktörsutbildningen och anmälan >>


 

Vill du gå den första utbildningen till SBK Instruktör?

Kursbeskrivning:

SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom SBK med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör kommer att bli obligatorisk innan man kan vidareutbilda sig till instruktör inom något annat specialområde.

Denna utbildning ersätter tidigare Grundmodul och Allmänlydnadsmodul som behövdes för att bli  allmänlydnadsinstruktör

Utbildningen består av fysiska träffar, eget arbete i SBK Utbildning, praktisk träning med projekthund och att hålla kurs ”Kurs i kursen”.

 


Träffar 2020

Utvecklingsdag i ämnet ”Hund med Power” den 24 maj med Åsa Klint

Protokoll/Minnesanteckningar KUL-möte

Minnesanteckningar från KUL 2020-01-16

Minnesanteckningar från KUL 2019-11-20

Minnesanteckningar från KUL30mars19

Minnesanteckningar från KUL-mötet 2018-09-18

KUL-Protokoll från den 20 mars 2018

Minnesanteckningar från KUL-träffen 2016-09-26.

20170124 KUL-möte_anteckningar

20170926 KUL-möte_anteckningar

KUL_protokoll_23_maj_2016

KUL_mote_protokoll_20150309


Protokoll
 KUL-möte 2012 02 20

Protokoll KUL-möte 2010 08 30 med presentation av Studiefrämjandet

 


Minnesanteckningar

Lärarträffen den 26 april 2016 kl 19.00 på Stockholm Södra BK
Minnesanteckningar från lärarträffen.

Larartraff 26 april 2016 minnesanteckningar_
2013-04-20–21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens

Minnesanteckningar från idébytardag 2011 03 12
Minnesanteckningar från idébytardag 2010 11 13
Minnesanteckningar från Kydingeholm 2012 i februari