Hundägarutbildning – HUS

Ragnar Bergståhls Karmanjakas Fargo/Fargo på bilden. FOTO: MIA BERGSTÅHL

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN sköter utbildning av instruktörer och förmedlar ansökan om lärarutbildningar.

Sektoransvariga:
A
nnika Hamilton smk
Marie Sundberg, Tyresö,
Anne-Marie Folkesson, SSBK
Karin Larsson, SOSu BK

dhus@sbkstockholm.se

 


Utbildningar

Vill du gå den första utbildningen till SBK Instruktör?
Kursbeskrivning:
SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom SBK med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör kommer att bli obligatorisk innan man kan vidareutbilda sig till instruktör inom något annat specialområde.
 
Denna utbildning ersätter tidigare Grundmodul och Allmänlydnadsmodul som behövdes för att bli  allmänlydnadsinstruktör
 
Utbildningen består av fysiska träffar, eget arbete i SBK Utbildning, praktisk träning med projekthund och att hålla kurs ”Kurs i kursen”.

Träffar 2019

KUL-träff (KlubbUtbildningsLedare som träffas)

Den 30/3 kl. 10 – 16.
Vi har vid senaste mötet pratat om att ha en heldag med lite hundträning och erfarenhetsutbyten och nu kommer den. Vi kommer att testa övningar ur Bäst var-dag och diskutera hur vi kan använda dem vid kurser. Vi planerar att köpa in en bok/klubb som ni får på plats och som vi jobbar med.Välkommen med din anmälan senast den 15/3.


Protokoll/Minnesanteckningar KUL-möte

Minnesanteckningar från KUL-mötet 2018-09-18

KUL-Protokoll från den 20 mars 2018

Minnesanteckningar från KUL-träffen 2016-09-26.

20170124 KUL-möte_anteckningar
20170926 KUL-möte_anteckningar

KUL_protokoll_23_maj_2016

KUL_mote_protokoll_20150309


Protokoll
 KUL-möte 2012 02 20
Protokoll KUL-möte 2010 08 30 med presentation av Studiefrämjandet

 


Minnesanteckningar

Lärarträffen den 26 april 2016 kl 19.00 på Stockholm Södra BK
Minnesanteckningar från lärarträffen.

Larartraff 26 april 2016 minnesanteckningar_
2013-04-20–21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens

Minnesanteckningar från idébytardag 2011 03 12
Minnesanteckningar från idébytardag 2010 11 13
Minnesanteckningar från Kydingeholm 2012 i februari