Hundägarutbildning – HUS

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN sköter utbildning av instruktörer och förmedlar ansökan om lärarutbildningar.

Sektoransvariga:
Marie Sundberg, Tyresö BK, smk
dhus@sbkstockholm.se

Utbildningar 2022/2023

Instruktörsutbildning – SBK instruktör (valp- och allmänlydnad)

SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom Svenska Brukshundklubben med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör är obligatorisk inom Svenska Brukshundklubben innan man kan vidareutbilda sig till instruktör inom något annat specialområde.

Förkunskaper

  • medlem och aktiv i SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller SKK-klubb - rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb
  • minst en kurs med egen hund
  • minst två kurser som assisten/hjälpinstruktör inom SBK:s hundägarutbildning under den senaste tvåårsperioden
  • tycka om att arbeta med människor och hundar
  • god förebild för andra hundägare - god allmänlydnad på sin egen hund
Utbildning NORR – start 2023

Inbjudan-SBK-instruktör-Sthlm 2023 Norr
Anmälan_formulär

Sista anmälningsdag: 2023-01-02 
Lärare: Åsa Klint

Utbildning Söder – start 2022

Inbjudan-SBK-instruktör-Stockholm 2022 Söder
Anmälan_formulär

Sista anmälningsdag: 10 oktober 2022
Lärare: Annette Ståhl

 


 


 

Minnesanteckningar

Lärarträffen den 26 april 2016 kl 19.00 på Stockholm Södra BK
Minnesanteckningar från lärarträffen.

Larartraff 26 april 2016 minnesanteckningar_
2013-04-20--21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens

Minnesanteckningar från idébytardag 2011 03 12
Minnesanteckningar från idébytardag 2010 11 13
Minnesanteckningar från Kydingeholm 2012 i februari