Verksamhetsinfo

På denna sida finns uppgifter om datum för möten i Stockholmsdistriktet. Protokoll från innevarande och föregående års styrelsemöten och allmänna möten samt styrdokument.

Styrelsemöten under 2023 och 2024
uppdateras snart

Tiden för samtliga styrelsemöten är 18:30 

ÅRSMÖTE
Datum: 2024-03-XX
Plats: Ej bestämt
Tid: Ej bestämt


VÅRMÖTE 2023
Datum: 25 april
Plats: Solna-Sundbyberg BK
Tid: 18.30


HÖSTMÖTE 2023
Datum: Ej bestämt
Plats: Ej bestämt
Tid: Ej bestämt


Sektormöte
Datum:


Styrdokument för styrelse och sektorer

Styrdokument-11-02-01-reviderad
Ekonomiprocessen-i-SBK-Stockholmsdistrikt 2022-12-08
Handlingsregler-vid-ekonomihantering 2022-11-26 
Sektorer
Svenska_Brukshundklubbens_policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning 140830
Etisk policy 10-05-07
Veterinärbestämmelser 08-04-29
Dispens från Naturvårdsverket
Mätbara mål, mall
SBK _Kärnvärden


Styrelseprotokoll 2023

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande.

Protokoll 1 2023
Konstituerande protokoll 2 – 2023_webb
Protokoll 3 2023

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2023

SBK_Stockholm_Verksamhetsberattelse 2022-v4
Måldokument 2022
Röstlängd SBK Stockholmdistr 2023
Valberedning 2023

Styrelseprotokoll 2022

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande.

Protokoll 2  – 2022-03-28
Protokoll 3 – 2022-04-18
Protokoll 4 – 2022-06-14
Protokoll 5 – 2022-08-16
Protokoll 6 – 2022-09-20
Protokoll 7 – 2022-10-25
Protokoll 8 – 2022-12-06 

VU Beslut  1 – 2022-01-18 
VU beslut 2 – 2022-12-01

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2022

Vårmötesprotokoll – 2022-04-27
Höstmötesprotokoll – 2022-11-09

Årsmötesprotokoll 2022-03-23
SBKStockholm Verksamhetsberattelse 2021
Röstlängd SBKStockholmdistr 2022
Valberedning_forslag_2022
SBKStockholm_Maldokument_2022

Styrelseprotokoll 2021

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll 1 – 2021-01-14
Protokoll 2 – 2021-03-17
Protokoll 3 – 2021-05-12
Protokoll 4 – 2021-06-16
Protokoll 5  – 2021-08-31
Protokoll 6 – 2021-09-20
Protokoll 7 – 2021-10-25

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2021

Årsmötesprotokoll 2021-08-22
Måldokument_2021
Verksamhetsberättelse

Protokoll höstmötet 2021-11-09

Styrelseprotokoll 2020

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll 1 – 2020-02-05
Protokoll 2 – 2020-04-05
Protokoll 3 –2020-06-17
Protokoll 4 – 2020-08-20
Protokoll 5 – 2020-09-17
Protokoll 6 – 2020-10-15

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2020

Årsmötesprotokoll 2020-03-18
Måldokument_2020.pdf
Verksamhetsberättelse

Styrelseprotokoll 2019

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll_1_styrelsemöte_20190207
Konstituerande_möte_20190321
Protokoll_3_styrelsemöte_20190321
Protokoll_4_styrelsemöte_20190612
Protokoll_5_styrelsemöte_20190814.pdf
Protokoll_6_styrelsemöte_20191016.pdf
Protokoll_7_styrelsemöte_20191204.pdf

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2019

Årsmötesprotokoll_2019-03-13
Måldokument_2019_Final.pdf
Verksamhetsberättelsen_2018
Protokoll_vårmöte_20190502
Protokoll_höstmötet_20191106

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll_1_styrelsemöte_2018_01_22
Konstituerande_möte_2_2018-04-05
Protokoll_3_styrelsemöte_2018_04_05
Protokoll_4_styrelsemöte_2018_05_02
Protokoll_5_styrelsemöte_2018_06_04
Protokoll_6_styrelsemöte_2018-09-27
Protokoll_7_styrelsemöte_2018-10-24
Protokoll_8_styrelsemöte_2018-12-05

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2018

Årsmötesprotokoll_2018-03-21
Verksamhetsberättelsen_2017
Måldokument_2018
Röstlängd_SBKdistr_2018
Protokoll_höstmötet_2018-11-07
Protokoll_vårmöte_2018-05-08

Styrelseprotokoll 2017

Protokoll_1_styrelsemote_2017-01-12
Protokoll_2_styrelsemote_2017-02-15
Protokoll_4_styrelsmote_2017-03-27
Protokoll_5_styrelsmote_2017-06-14
Protokoll_6_styrelsemote_2017-09-20
Protokoll_7_styrelsemote_2017-11-29

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2017

Arsmotesprotokoll_2017-03-22
SBK_Stockholm_Verksamhetsberättelse_2016
Verksamhetsmal_2017
Röstlängd_SBKdistr_2017

Protokoll_varmote_2017-05-03
Protokoll_hostmote_2017-11-15

Styrelseprotokoll 2016

Protokoll_1_styrelsemote_160114
Protokoll_2_styrelsemote_160211
Protokoll_4_styrelsemote_160321
protokoll-5-styrelsmote-160601
protokoll-6-styrelsemote-160818
protokoll-7_styrelsemote-160915
protokoll-8-styrelsemote-161017
protokoll-9-styrelsemote-161124

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2016

arsmotesprotokoll_2016-03-16
Rostlangd_Distriktet_2016
Verksamhetsberättelse 2015 version2
Mal_inriktning_2016

protokoll-varmote-20160420-1


Styrelseprotokoll 2015

Protokoll_styrelsemote_20150107
Protokoll_styrelsemote_20150218
Protokoll_styrelsemote_20150325
Protokoll_styrelsemote_20150416
Protokoll_styrelsemote_20150520
Protokoll_styrelsemote_20150611
Protokoll_styrelsemote_20150819
Protokoll_styrelsemote_20150917
Protokoll_styrelsemote_20151014
Protokoll_styrelsemote_20151105

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2015

Arsmotesprotokoll_2015-03-18
Mal_&_inriktn 2015
Verksamhetsberattelse_2014
Rostlangd_SBKStockholm_distr_2015

Protokoll _varmote _20150429
Protokoll_hostmote_20151119


Styrelseprotokoll 2014

Styrelsemotesprotokoll_nr4_2014-04-10
Protokoll _styrelsemote_nr5_2014-05-26
Protokoll_styrelsemote_nr 6_2014-08-13
Protokoll_styrelsemote_nr7_2014-09-17
Protokoll_styrelsemote_nr8_2014-10-15
Protokoll_styrelsemote_ nr9_2014-12-03

Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2014 

arsmotesprotokoll_2014_03_20
Mal_inriktn_2014
Verksamhetsberattelse_2013
Rostlangd_SBKdistr_2014

Protokoll_varmote_2014_05_07
Protokoll _hostmote_2014_11_19


Styrelseprotokoll 2013

styrelsemotesprotokoll_nr08_2013_10_15
styrelsemotesprotokoll_nr07_2013_09_17
styrelsemotesprotokoll_nr06_2013_08_20
styrelsemotesprotokoll_nr05_2013_06_04
styrelsemotesprotokoll_nr04_2013_05_07
styrelsemotesprotokoll_nr03_2013_04_16
styrelsemotesprotokoll_nr02_2013_02_19
styrelsemotesprotokoll_nr01_2013_01_08

Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2013

arsmotesprotokoll_2013_03_19
dagordning_2013
Rostlangd_SBKdistr_2013
Mal_inriktn_2013
Verksamhetsberattelse_2012_ver_130304

varmotesprotokoll_2013_05_15
hostmotesprotokoll_2013_11_09


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2012

Verksamhetsberättelse_2011 med balans- och resultaträkning
Mål och inriktning 2012
Rostlängd_SBKdistriktet_2012
Årsmötesprotokoll 2012
Vårmötesprotokoll 2012
hostmotesprotokoll_2012_10_31

Styrelseprotokoll 2012

styrelsemotesprotokoll_nr11_2012_12_11
styrelsemotesprotokoll_nr10_2012_11_13 
styrelsemotesprotokoll_nr9_2012_10_16
styrelsemotesprotokoll_nr8_2012_09_18
styrelsemotesprotokoll_nr7_2012_08_21
styrelsemotesprotokoll_nr6_2012_06_19
styrelsemotesprotokoll_nr5_20120515
styrelsemotesprotokoll_nr4_2012_04_17
styrelsemotesprotokoll_nr_3_2012_03_20
styrelsemotesprotokoll_nr_2_2012-02-09
styrelsemotesprotokoll_nr_1_2012-01-10

Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2011

Verksamhetsberättelse 2010 med balans- och resultaträkning
Mål och inriktning 2011
Röstlängd med blankett för röstetal 2011
Årsmötesprotokoll 2011
Vårmötesprotokoll 2011
Höstmötesprotokoll 2011 

Styrelseprotokoll 2011

Styrelseprotokoll nr 1 2011-01-10
Styrelseprotokoll nr 2 2011-02-01
Konstituerande möte 2011-03-16
Styrelseprotokoll nr 3 2011-04-05
Styrelseprotokoll nr 4 2011-05-11
Styrelseprotokoll nr 5 2011-05-30
Styrelseprotokoll nr 6 2011-06-27
Styrelseprotokoll nr 7 2011-08-24
Styrelseprotokoll nr 8 2011-09-20
Styrelseprotokoll nr 9 2011-10-18
Styrelseprotokoll nr 10 2011-11-23
Styrelseprotokoll nr 11 2011-12-02


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2010

Höstmöte_2010_kallelse
Årsmötesprotokoll_2010
Vårmötesprotokoll 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Röstlängd 2010
Mål och inriktning 2010

Styrelseprotokoll 2010

Styrelseprotokoll_2010-01-18
Styrelseprotokoll_2010-02-17
Konstituerande_möte_2010-03-17
Styrelseprotokoll_2010-04-06
Styrelseprotokoll_2010-04-21
Styrelseprotokoll_2010-05-26
Styrelseprotokoll_nr_6_2010-06-16
Styrelseprotokoll_nr_7_2010-08-24
Styrelseprotokoll_nr_9_2010-09-30
Styrelseprotokoll_nr_10_2010-10-11
Styrelseprotokoll_nr_11_2010-11-29
Styrelseprotokoll_nr_12_2010-12-10


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2009

Inbjudan till årsmöte 2009
Verksamhetsplan_2009
Verksamhetsberättelse_2008
Årsmötesprotokoll_2009
Rostlängd_2009
Vårmöte_inbjudan_2009
Vårmötesprotokoll_2009
Höstmötesprotokoll-2009

Styrelseprotokoll 2009

Styrelseprotokoll_2009-01-08
Styrelseprotokoll_2009-02-23
Konstituerande_möte_2009-03-11
Styrelseprotokoll_2009-04-08
Styrelseprotokoll_2009-06-01
Styrelseprotokoll_2009-08-26
Styrelseprotokoll_2009-09-24
Styrelseprotokoll_2009-10-26
Styrelseprotokoll_2009-12-10


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2008

Verksamhetsberattelse_2007
Verksamhetsplan_2008
Rostlangd_2008
Arsmotesprotokoll_2008
Varmotesprotokoll_2008
Hostmotesprotokoll_2008

Styrelseprotokoll 2008

Konstituerande_möte_2008
Styrelseprotokoll_2008-04-08
Styrelseprotokoll_2008-05-16
Styrelseprotokoll_2008-06-10
Styrelseprotokoll_2008-08-27
Styrelseprotokoll_2008-10-15
Styrelseprotokoll_2008-11-14