Verksamhetsinfo

På denna sida finns uppgifter om datum för möten i Stockholmsdistriktet. Protokoll från innevarande och föregående års styrelsemöten och allmänna möten samt styrdokument.

Styrelsemöten under 2022 och 2023
17 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 september, 25 oktober och 29 november samt
17 januari och 21 februari 2023

Tiden för samtliga styrelsemöten är 18:30 

ÅRSMÖTE
Datum: 2023-03-26
Plats: Ej bestämt
Tid: Ej bestämt


VÅRMÖTE 2023
Datum: 
Plats: 
Tid: 18.30


HÖSTMÖTE 2023
Datum: 
Plats: Ej bestämt
Tid: Ej bestämt


Sektormöte
Datum:


Styrdokument för styrelse och sektorer

Styrdokument-11-02-01-reviderad
Ekonomiprocessen-i-SBK-Stockholmsdistrikt 2022-12-08
Handlingsregler-vid-ekonomihantering 2022-11-26 
Sektorer
Svenska_Brukshundklubbens_policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning 140830
Etisk policy 10-05-07
Veterinärbestämmelser 08-04-29
Dispens från Naturvårdsverket
Mätbara mål, mall
SBK _Kärnvärden


Styrelseprotokoll 2022

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande.

Protokoll 2  – 2022-03-28 
Protokoll 3 – 2022-04-18 
Protokoll 4 – 2022-06-14
Protokoll 5 – 2022-08-16
Protokoll 6 – 2022-09-20
Protokoll 7 – 2022-10-25
Protokoll 8 – 2022-12-06 

VU Beslut  1 – 2022-01-18 
VU beslut 2 – 2022-12-01

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2022

Vårmötesprotokoll – 2022-04-27
Höstmötesprotokoll – 2022-11-09

Årsmöteprotokoll 2022-03-23
SBKStockholm Verksamhetsberattelse 2021
Röstlängd SBKStockholmdistr 2022
Valberedning_forslag_2022
SBKStockholm_Maldokument_2022

Styrelseprotokoll 2021

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll 1 – 2021-01-14
Protokoll 2 – 2021-03-17
Protokoll 3 – 2021-05-12
Protokoll 4 – 2021-06-16
Protokoll 5  – 2021-08-31
Protokoll 6 – 2021-09-20
Protokoll 7 – 2021-10-25

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2021

Årsmötesprotokoll 2021-08-22
Måldokument_2021
Verksamhetsberättelse

Protokoll höstmötet 2021-11-09

Styrelseprotokoll 2020

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll 1 – 2020-02-05
Protokoll 2 – 2020-04-05
Protokoll 3 –2020-06-17
Protokoll 4 – 2020-08-20
Protokoll 5 – 2020-09-17
Protokoll 6 – 2020-10-15

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2020

Årsmötesprotokoll 2020-03-18
Måldokument_2020.pdf
Verksamhetsberättelse 

Styrelseprotokoll 2019

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll_1_styrelsemöte_20190207
Konstituerande_möte_20190321
Protokoll_3_styrelsemöte_20190321
Protokoll_4_styrelsemöte_20190612
Protokoll_5_styrelsemöte_20190814.pdf
Protokoll_6_styrelsemöte_20191016.pdf
Protokoll_7_styrelsemöte_20191204.pdf

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2019

Årsmötesprotokoll_2019-03-13
Måldokument_2019_Final.pdf
Verksamhetsberättelsen_2018
Protokoll_vårmöte_20190502
Protokoll_höstmötet_20191106

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll publiceras efter godkännande på det nästkommande mötet.

Protokoll_1_styrelsemöte_2018_01_22
Konstituerande_möte_2_2018-04-05
Protokoll_3_styrelsemöte_2018_04_05
Protokoll_4_styrelsemöte_2018_05_02
Protokoll_5_styrelsemöte_2018_06_04
Protokoll_6_styrelsemöte_2018-09-27
Protokoll_7_styrelsemöte_2018-10-24
Protokoll_8_styrelsemöte_2018-12-05

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2018

Årsmötesprotokoll_2018-03-21
Verksamhetsberättelsen_2017
Måldokument_2018
Röstlängd_SBKdistr_2018
Protokoll_höstmötet_2018-11-07
Protokoll_vårmöte_2018-05-08

Styrelseprotokoll 2017

Protokoll_1_styrelsemote_2017-01-12
Protokoll_2_styrelsemote_2017-02-15
Protokoll_4_styrelsmote_2017-03-27
Protokoll_5_styrelsmote_2017-06-14
Protokoll_6_styrelsemote_2017-09-20
Protokoll_7_styrelsemote_2017-11-29

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2017

Arsmotesprotokoll_2017-03-22
SBK_Stockholm_Verksamhetsberättelse_2016
Verksamhetsmal_2017
Röstlängd_SBKdistr_2017

Protokoll_varmote_2017-05-03
Protokoll_hostmote_2017-11-15

Styrelseprotokoll 2016

Protokoll_1_styrelsemote_160114
Protokoll_2_styrelsemote_160211
Protokoll_4_styrelsemote_160321
protokoll-5-styrelsmote-160601
protokoll-6-styrelsemote-160818
protokoll-7_styrelsemote-160915
protokoll-8-styrelsemote-161017
protokoll-9-styrelsemote-161124

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2016

arsmotesprotokoll_2016-03-16
Rostlangd_Distriktet_2016
Verksamhetsberättelse 2015 version2
Mal_inriktning_2016

protokoll-varmote-20160420-1


Styrelseprotokoll 2015

Protokoll_styrelsemote_20150107
Protokoll_styrelsemote_20150218
Protokoll_styrelsemote_20150325
Protokoll_styrelsemote_20150416
Protokoll_styrelsemote_20150520
Protokoll_styrelsemote_20150611
Protokoll_styrelsemote_20150819
Protokoll_styrelsemote_20150917
Protokoll_styrelsemote_20151014
Protokoll_styrelsemote_20151105

Verksamhetsdokument och protokoll
från allmänna möten 2015

Arsmotesprotokoll_2015-03-18
Mal_&_inriktn 2015
Verksamhetsberattelse_2014
Rostlangd_SBKStockholm_distr_2015

Protokoll _varmote _20150429
Protokoll_hostmote_20151119


Styrelseprotokoll 2014

Styrelsemotesprotokoll_nr4_2014-04-10
Protokoll _styrelsemote_nr5_2014-05-26
Protokoll_styrelsemote_nr 6_2014-08-13
Protokoll_styrelsemote_nr7_2014-09-17
Protokoll_styrelsemote_nr8_2014-10-15
Protokoll_styrelsemote_ nr9_2014-12-03

Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2014 

arsmotesprotokoll_2014_03_20
Mal_inriktn_2014
Verksamhetsberattelse_2013
Rostlangd_SBKdistr_2014

Protokoll_varmote_2014_05_07
Protokoll _hostmote_2014_11_19


Styrelseprotokoll 2013

styrelsemotesprotokoll_nr08_2013_10_15
styrelsemotesprotokoll_nr07_2013_09_17
styrelsemotesprotokoll_nr06_2013_08_20
styrelsemotesprotokoll_nr05_2013_06_04
styrelsemotesprotokoll_nr04_2013_05_07
styrelsemotesprotokoll_nr03_2013_04_16
styrelsemotesprotokoll_nr02_2013_02_19
styrelsemotesprotokoll_nr01_2013_01_08

Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2013

arsmotesprotokoll_2013_03_19
dagordning_2013
Rostlangd_SBKdistr_2013
Mal_inriktn_2013
Verksamhetsberattelse_2012_ver_130304

varmotesprotokoll_2013_05_15
hostmotesprotokoll_2013_11_09


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2012

Verksamhetsberättelse_2011 med balans- och resultaträkning
Mål och inriktning 2012
Rostlängd_SBKdistriktet_2012
Årsmötesprotokoll 2012
Vårmötesprotokoll 2012
hostmotesprotokoll_2012_10_31

Styrelseprotokoll 2012

styrelsemotesprotokoll_nr11_2012_12_11
styrelsemotesprotokoll_nr10_2012_11_13 
styrelsemotesprotokoll_nr9_2012_10_16
styrelsemotesprotokoll_nr8_2012_09_18
styrelsemotesprotokoll_nr7_2012_08_21
styrelsemotesprotokoll_nr6_2012_06_19
styrelsemotesprotokoll_nr5_20120515
styrelsemotesprotokoll_nr4_2012_04_17
styrelsemotesprotokoll_nr_3_2012_03_20
styrelsemotesprotokoll_nr_2_2012-02-09
styrelsemotesprotokoll_nr_1_2012-01-10

Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2011

Verksamhetsberättelse 2010 med balans- och resultaträkning
Mål och inriktning 2011
Röstlängd med blankett för röstetal 2011
Årsmötesprotokoll 2011
Vårmötesprotokoll 2011
Höstmötesprotokoll 2011 

Styrelseprotokoll 2011

Styrelseprotokoll nr 1 2011-01-10
Styrelseprotokoll nr 2 2011-02-01
Konstituerande möte 2011-03-16
Styrelseprotokoll nr 3 2011-04-05
Styrelseprotokoll nr 4 2011-05-11
Styrelseprotokoll nr 5 2011-05-30
Styrelseprotokoll nr 6 2011-06-27
Styrelseprotokoll nr 7 2011-08-24
Styrelseprotokoll nr 8 2011-09-20
Styrelseprotokoll nr 9 2011-10-18
Styrelseprotokoll nr 10 2011-11-23
Styrelseprotokoll nr 11 2011-12-02


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2010

Höstmöte_2010_kallelse
Årsmötesprotokoll_2010
Vårmötesprotokoll 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Röstlängd 2010
Mål och inriktning 2010

Styrelseprotokoll 2010

Styrelseprotokoll_2010-01-18
Styrelseprotokoll_2010-02-17
Konstituerande_möte_2010-03-17
Styrelseprotokoll_2010-04-06
Styrelseprotokoll_2010-04-21
Styrelseprotokoll_2010-05-26
Styrelseprotokoll_nr_6_2010-06-16
Styrelseprotokoll_nr_7_2010-08-24
Styrelseprotokoll_nr_9_2010-09-30
Styrelseprotokoll_nr_10_2010-10-11
Styrelseprotokoll_nr_11_2010-11-29
Styrelseprotokoll_nr_12_2010-12-10


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2009

Inbjudan till årsmöte 2009
Verksamhetsplan_2009
Verksamhetsberättelse_2008
Årsmötesprotokoll_2009
Rostlängd_2009
Vårmöte_inbjudan_2009
Vårmötesprotokoll_2009
Höstmötesprotokoll-2009

Styrelseprotokoll 2009

Styrelseprotokoll_2009-01-08
Styrelseprotokoll_2009-02-23
Konstituerande_möte_2009-03-11
Styrelseprotokoll_2009-04-08
Styrelseprotokoll_2009-06-01
Styrelseprotokoll_2009-08-26
Styrelseprotokoll_2009-09-24
Styrelseprotokoll_2009-10-26
Styrelseprotokoll_2009-12-10


Verksamhetsdokument och protokoll från allmänna möten 2008

Verksamhetsberattelse_2007
Verksamhetsplan_2008
Rostlangd_2008
Arsmotesprotokoll_2008
Varmotesprotokoll_2008
Hostmotesprotokoll_2008

Styrelseprotokoll 2008

Konstituerande_möte_2008
Styrelseprotokoll_2008-04-08
Styrelseprotokoll_2008-05-16
Styrelseprotokoll_2008-06-10
Styrelseprotokoll_2008-08-27
Styrelseprotokoll_2008-10-15
Styrelseprotokoll_2008-11-14