Styrelse

Styrelse 2019-2020

ORDFÖRANDE
Lennart Larsson
070 211 84 22.
Hemmaklubb: SBK Stockholmsavdelning

VICE ORDFÖRANDE
Jill Mellström
Hemmaklubb: Österåker BK

SEKRETERARE
Ann Carlsson
Hemmaklubb: Solna-Sundbyberg BK

KASSÖR
Katarina Nyman
Hemmaklubb: Österåkers BK

LEDAMOT
 Anna Lindstedt
Hemmaklubb: Solna-Sundbyberg BK

SUPPLEANT
Anna Löfblad
Hemmaklubb: Värmdö BK

SUPPLEANT
 Ulrika Norell
Hemmaklubb: Danderyd-Täby BK

REVISORER
Ragnar Bergståhl
Ing-Marie Sjöberg

REVISORS SUPPLEANTER
Lennart Lindberg
Tomas Knuutila

VALBEREDNING
Anne-Marie Folkesson, sammankallande
Lars Broberg, ordinarie
Vakant, suppleant