Styrelse

Styrelse 2018-2019

ORDFÖRANDE
Lennart Larsson
070 211 84 22.
Hemmaklubb: SBK Stockholmsavdelning

VICE ORDFÖRANDE
Lars Magnuson
070 524 61 71
Hemmaklubb: Nacka BK

SEKRETERARE
Ann Carlsson
Hemmaklubb: Solna-Sundbyberg BK

KASSÖR
Katarina Nyman
Hemmaklubb: Österåkers BK

LEDAMOT
Jill Mellström
Hemmaklubb: Österåker BK

SUPPLEANT
Anna Löfblad
Hemmaklubb: 

SUPPLEANT
Anne-Christine Stareborn
Hemmaklubb: Järfälla BK

REVISORER
Olle Bernhardtz
Lars Broberg

REVISORS SUPPLEANTER

Ragnar Bergståhl
Lennart Lindberg

VALBEREDNING
Hanna Westerholm sammankallande
 vakant ordinarie
Kristina Nilsson ordinarie