Arkiv verksamhet

Höstmötet den 17 november 2010 och föredrag om problemhundar

I Stockholms Södra BKs rymliga klubbrum samlades ett 50-tal höstmötesdeltagare inklusive en del, som huvudsakligen var intresserade av (och inbjudna till) Ingrid Tappers föredrag. Två av våra 13 klubbar deltog inte, varför röstetalet blev 61 röster. Nu var det inga kontroversiella frågor och röstning blev aldrig aktuellt.

Maud Steinrud, Malou Wallén, Lotta Berntson och Lennart Larsson.

Lennart Lindberg och Tomas Knuutila i samspråk.

En del av de 50 mötesdeltagarna.

Lennart Larsson, Lotta Ahlberg-Wennersten och Inger Larsson förbereder mötet.

Lotta Ahlberg-Wennersten från distriktsstyrelsen var utsedd till mötessekreterare. Här gläds hon över Chris´ aptit.

Chris Frances, Lidingö BKs ordförande och red för Pass På, alltid på hugget för att nosa upp nyheter. Här huggar han in på en av kvällens mackor.

De närvarande sektoransvariga rapporterade sina arbeten. Hus och Rally berättade lite om hur de arbetat med målstyrning. Det offentliggjordes också att Rallylydnad har ”avancerat” från arbetsgrupp till sektor. Det som verkligen gladde ett luttrat PR/Info-hjärta var, att deltagarna visade sin uppskattning för både arbetet med hemsidan och andra arbetsinsatser.

SM i lydnad och agility 2011
Stefan Roos och Jens Landin gjorde en ingående presentation av hur arbetet fortskrider med SM i lydnad och agility 2011, den 17-19 juni. De efterlyste också funktionärer. Det kommer att behövas ca 100 funkisar per dag. På SM-hemsidan, http://www.sbk-sm.se/lydnad-agility.2011/ finns en förteckning över vilka arbetsuppgifter som behövs. Hjälp till att rekrytera lämpliga funktionärer i alla klubbar. Det är jätteviktigt att vi får ett väl fungerande arrangemang.

Målstyrning

Ragge Bergståhl inviger församlingen i målstyrningens mysterier.

Ragnar Bergståhl presenterade det målstyrningsmaterial som SBKs Utskott för organisation kommer att använda på målstyrningskurser för klubbar och distrikt i hela landet och som även publicerats på SBKs Fidosida.
En fjäder i hatten för Stockholmsdistriktet, eftersom detta till stor del var ur det material med den förenklade smart-modellen, som Stockholmsdistriktet arbetat efter och även presenterat på vårmötet. Smart-modellen är en mer lättarbetad modell än SIMON.

Lennart Larsson kompletterar Ragge med distriktets vision och övergripande mål.

Ordförande Lennart Larsson avrundade med att än en gång visa distriktets vision, ”Brukshundklubben – hundägarens självklara val” och de fyra övergripande mål som Stockholmsdistriktet har tagit fram.

Vår vision är ju också våra klubbars vision. Det är ute på klubbarna, som det stora arbetet utförs som bevisar vår kompetens. Den som gör en brukshundklubb värd att väljas i konkurrens med andra alternativ.

 

Projektet med problemhundar

Ingrid Tapper inleder sitt föredrag med hur Botkyrka BK fick kontakt med Botkyrkabyggen.

Ingrid och Björn Tapper presenterade det intressanta projektet som Botkyrka BK drivit tillsammans med Botkyrkabyggen. Några instruktörer, inklusive Ingrid och Björn, har genomfört 17 kurser med ca 10 deltagare per kurs under en tre-årsperiod. Det innebär att ca 170 hundar, som aldrig varit i närheten av någon form av utbildning, har genomgått en grundläggande utbildning. Varje kurs är på fyra gånger om ca 1.5 timma.

Bland det positiva är att Botkyrkabyggen har betalt instruktörerna 300 kronor i timmen och eleverna har fått gratis tillgång till kurserna. Det är viktigt att kurserna är gratis, eftersom flera av deltagarna har dålig ekonomi och inte har råd med en kurs på en brukshundklubb. Botkyrkabyggen har dessutom betalt Botkyrka BK 20 000 kronor med sponsring av klubben på olika sätt.

Vad är egentligen en farlig hund? Beror många anmälning av hundar på människors inneboende rädsla?

Problemet med anmälningar av ”farliga hundar” har minskat drastiskt. Det har också visat sig att dessa anmälningar ofta kommer från människor, som tidigare har en personlig hundrädsla. De hundägare, som verkligen är kriminella, de som bl.a. använder sina hundar som vapen, når man inte. Det är polisen och lagen som måste ta itu med dem. Däremot når man de tuffa och kanske osäkra killarna och tjejerna, som älskar sina hundar, men inte riktigt kan hantera vare sig sin egen attityd eller sina hundar. Det är nog ofta dessa, som vi ser ute på gator och torg och som gör att många av oss byter sida av gatan t ex.

Björn Tapper demonstrerar hur han försöker få hundägarna att förstå hur hunden uppfattar signaler från andra hundar och från föraren.

De som har blivit godkända på kurserna får diplom och en knapp där det står ”Jag har en lydig hund”.

Ingrid Tapper tackade för vårt stora intresse och hoppas att det kommer någon form av fortsättning på arbetet med att eliminera hundproblemen.

 

 

 

 

 

 

 

SKK och SBK
För ett par veckor sedan kallade SKK till ett möte för att diskutera runt ämnet ”farliga hundar” tillsammans med de andra bostadsbolagen. Peter Rimsby från SBK deltog samt Ingrid Tapper från Botkyrka BK. Läs pressreleasen från mötet.

Det ska bli intressant att se vad det kan bli för fortsättningen och ifall någon samordning skulle kunna vara ett alternativ.

Ett samhällsnyttigt arbete med att ta itu med dessa problem, skulle kunna göra en riktigt bra ”propaganda” för våra brukshundklubbar och öka kännedomen om oss genom en positiv mediebevakning. I förlängningen kan detta också locka fler ”vanliga hundägare” till våra kurser på klubbarna.

Ett par exempel på det material som kursdeltagarna i Botkyrka får. Deras avslutningsprov är detsamma som SBKs Allmänlydnadspass.

Svårigheten är att få ökade resurser, både med lämpliga instruktörer och med ekonomi. Vi får ju inte inkräkta på vår egen verksamhet. Kanske kan en ”stor” sponsor med samma värderingar som vi, vara en möjlighet att lösa det ekonomiska problemet. Kanske kan en resurspool vara ett sätt att få lämpliga instruktörer, som kan ambulera mellan olika områden, kanske t o m utvecklas till andra områden än bostadsbolag. Kommuner?  Detta måste vara helt i linje med SBKs grundstadga att vi ska ”sprida kunskap om hund … och värna om rätten att ha hund i samhället”.

Viktigt för alla oss vanliga hundägare och brukshundklubbmedlemmar, är att våra organisationer arbetar för en ökad acceptans av hundar i samhället istället för fler begränsningar.

Gunilla Bergendal, PR/Info ansvarig och webbmaster.


Snabbt och elegant genomfördes årsmötet  den 17 mars 2010

Ett 60-tal representanter (31 st röstberättigade med 70 röster) från distriktets samtliga 13 lokalklubbar och från sex rasklubbar samlades i en fullbelagd klubbstuga på Stockholms Södra BK. Maggans kafeteria erbjöd härliga ost-och skinkfrallor, olika bullar och kaffe/te.

Årsmötet inleddes av vår avgående ordförande Ragge Bergståhl, som efter mötets första tre punkter lämnade över ordförandeklubban till den valde ordförande för mötet, Tomas Knuutila. Till mötets sekreterare hade styrelsen valt Gunilla Bergendal.

Samtliga punkter på dagordningen klubbades igenom i en rasande fart. Eftersom det inte var några kontroversiella frågor i år, blev det därmed inte heller några diskussioner. Stockholmsdistriktet står inför en omorganisation enligt samma uppdelning av arbetsuppgifter som inom SBK Centralt. Distriktets planer för den nya organisationen kommer att presenteras närmre på vårmötet den 4 maj.

Till ny ordförande valdes förre vice ordförande, Lennart Larsson. Även valet av ledamöter, suppleanter och revisorer gick smidigt och alla val var helt enligt valberedningens förslag.

Lennart Lindberg, vår eminente mångkunnige ledamot, som tillfälligt delvis fyller upp den vakans som Tävlingssektorn har, delade ut distriktets vandringspriser. Stockholms Pokalen gick till Mälarö BK, Appellpokalen även den till Mälarö BK och Doggy Cup pokalen gick till SBK Stockholmsavdelningen. Det är endast ett fåtal klubbar som skickar in resultat för vandringspriserna och det finns säkert många fler som kan vara med och kämpa om de ståtliga bucklorna.


Målstyrningskonferens – Simon ska gå över bron 2009-11-21

Inbjudan till konferensen simon-konferens-bygga-broar

Utvärdering av Målstyrningskonferensen 2009.
simon-konferens-utv-nov-091

Foto: CHRISTOFFER FRANCES, LIDINGÖ BK
Foto: CHRISTOFFER FRANCES, LIDINGÖ BK

“Det är oss som det handlar om egentligen. Eller är det om människorna?”
Läs artikeln >> lbk-rapport-fran-simon-konferensen


 Framtidskonferensen den 15 november 2008

Ragge och Annika. Foto: Christoffer Frances, Lidingö BK.

Ragge och Annika. Foto: Christoffer Frances, Lidingö BK.

Referat från konferensen, publicerat i Lidingö BKs klubbtidning Pass På nr 4.
Annika Hamiltons pp-presentation, introduktion till grupparbetena.
pp-annika-2008_11_15

Redovisning av grupparbetena är en avskrift av blädderblocksbladen.
redovisning_grupparbetena_20081115

Bilder från konferensen 2008-11-15


Höstmötet den 14 november 2008

Ragnar Bergståhls Power Point-presentation på höstmötet.
bygga-broar-1-power-point-presentation1.ppt