Färgstarka föredragshållare på distriktets höstmötet – varav en kom i ambulans

Läs här om Staffan Thormans betraktelse över hundarnas historik och lite tankar om framtiden för SBK. Läs om att det äntligen arbetas intensivt för att vi ska få en Djurambulans i Stockholm.
Vi har lånat ett referat från höstmötet av Lidingö BKs Christoffer Frances. Det kommer att publicera i LBKs klubbtidning Pass På. HÄR ÄR REFERATET.

Tävling: Förändring av avgifter och arvoden.

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober om nya startavgifter och arvoden. Bifogat finner du information och beslutet samt information om de nya avgifterna och arvodena, vilka gäller from. 2012-01-01.
Förändring av startavgifter och arvoden från 2012- 01-01.
Startavgifter och centrala administrativa avgifter från 2012-01-01.
Arvoden från 2012-01-01.