Kontakt

SBKs Stockholmsdistriktets officiella adress

E-postadress:
info@sbkstockholm.se

Postadress:
c/o  Åsa Nilsson
Maltesholmsvägen 154 E
165 62 Hässelby

Bankgiro 467-3042
Org.nr. 802406-0199