Kontakt

SBKs Stockholmsdistriktets officiella adress

E-postadress:
info@sbkstockholm.se

Postadress:
c/o  Katarina Nyman
Hackstavägen 10 D
184 31 Åkersberga

Postgiro 138 402-3
Org.nr. 802406-0199