Kommittéer

LICENSKOMMITTÉN

Puckings Wilse attackerar figuranten Björn Tapper på kommando av föraren Lennart Larsson. FOTO: GUNILLA BERGENDAL

Skyddslicensansvarig:
Monica Holmgren, 076-852 25 76
(vardagar efter kl 17.00 samt lördagar
och söndagar).

Torbjörn Södervall, 0708-777 395, är ansvarig för skyddslicensteorin.

För information angående licenser för skyddshundar
och den aktuella skyddslicensgruppen.

skyddslicensgruppen_20180326
(uppdaterad 2018-03-26)