SBK-info nr 5 2014

sbkinfoSBK-info hittar du alltid här:
http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Ett axplock:

 • Gemensam konferens för organisationskonferens och tjänstehunds utbildningsdagar 31 januari-1 februari
 • Registrera medlemsavgift och funktionärer i Medlem online
 • Anmäl distriktets kassör till utbildning
 • Nordic Style i egen tävlingskalender
 • Ansök om tjänstehunds förtjänsttecken senast 1 december

Vänliga hälsningar
Sanna Ameln
Kommunikationsansvarig

PS

Motioner till kongressen

Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt har möjlighet att lämna in motioner till kongressen senast 1 januari 2015. De har även möjlighet att lämna förslag på ny förbundsstyrelse eller synpunkter på valberedningens förslag.

SBKinfo nr 1 2014

sbkinfoNytt SBK-info, Svenska Brukshundklubbens månadsbrev. Här hittar du värdefull information att ta del av och gärna skicka vidare till fler.

Ett axplock:

 • Nya arbetsrum igång
 • Ovärderliga tips efter årsmötet
 • 17 mars sista anmälan till kongressen
 • Årets spännande tjänstehundskurser
 • Konferens för distriktens hundägarutbildning inställd

SBK-info hittar du alltid här: http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

SBK-info nr 8

sbkinfoEtt axplock:

 • Nytt samarbete som ger klirr i klubbkassan
 • Nyttiga länkar inför årsbokslutet
 • Glöm inte att rapportera årets tävlingar till förbundskansliet
 • Inofficiella diplom i agility upphör
 • RAS/RUS-konferensen 2014 flyttad

God jul och ett gott nytt år!

Vänliga hälsningar
Sanna Ameln

SBK-info hittar du alltid här:
http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

SBKinfo nr 7

sbkinfoNytt SBK-info, Svenska Brukshundklubbens månadsbrev. Här hittar du värdefull information att ta del av och gärna skicka vidare till fler.

SBK-info hittar du alltid här: http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Ett axplock:

 • Kallelse till Kongressen 2014
 • Nya regler i rallylydnad from 1 januari 2014
 • Sommarens kurser på Hundtjänstskolan publika
 • Dags att ansöka om förtjänsttecken och förtjänstmedaljer till årsmötena

Vänliga hälsningar

Sanna Ameln
Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben & Brukshundservice Sverige AB

Definitivt beslut – huvudmannaskapet flyttas över till SKK

samt senaste nytt om stambokföringsavgifter och tankning

Hej!

27 september tog Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse (CS) det slutgiltiga beslutet att ta tillbaka huvudmannaskapet för agility från Svenska Brukshundklubben och bilda en egen verksamhetsklubb för agility direkt under SKKs paraply.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har tidigare tillskrivit CS om att dra tillbaka beslutet, som de ursprungligen fattade i juni, men de har trots våra påtryckningar ändå valt att verkställa det. 30 september tog förbundskansliet även emot en officiell uppsägning från SKK gällande huvudmannaskapet för agility som löper ut 31 december 2013.

På fredag 4 oktober kommer FS att sammanträda för att diskutera hur vi ska förhålla oss till beslutet och gå vidare.

–    SKK har fortfarande inte definierat vad beslutet kommer att få för konsekvenser för våra brukshundklubbar i landet och hur överlämningen ska gå till. Det måste vi reda klarhet i innan vi kan uttala oss vidare, meddelar Rolf Weiffert, förbundordförande i Svenska Brukshundklubben.

De delar som är högst prioriterat är de som berör ekonomi samt hur lokalklubbarnas fortsatta arbete ska se ut. FS kommer att delge information om detta så fort vidare besked kommer från SKK.

Länk till SKKs information om beslutet: http://www.skk.se/nyheter/2013/9/skk-sager-upp-avtalet-med-sbk-om-huvudmannaskapet-for-agility/

Länk till Brukshundklubbens  http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/20131/10/beslutet-definitivt-agilityn-gar-till-skk/

 

Stambokföringsavgifter för agilityresultat

På Kennelklubbens årsmöte, Kennelfullmäktige, som var i helgen styrkte årsmötet beslutet från CS att alla agilityresultat ska stambokföras. Därmed tillkommer en avgift för varje officiellt agilityresultat som registreras från och med 2014-01-01. Svenska Brukshundklubbens delegater reserverade sig mot beslutet.

Tankningsavgifter
De tankningsavgifter som CS beslutade om tidigare och som vi reserverat oss emot, är fortfarande ämne för diskussion där vi är delaktiga. Tankning gäller den hämtning av hunduppgifter i SKK Hunddata, som SKK nu kommer att ta mer betalt för. FS kommer göra sitt yttersta för att påverka SKK att mininera avgifterna för tankning.

Mer information om stambokföringsavgifterna och tankning finner du på:http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/20131/09/skrivelse-till-skks-centralstyrelse-gallande-huvudmannaskap-i-agility-samt-avgifter-for-stambokforing-och-tankning/

Vänliga hälsningar

Peter Rimsby