Upprop från valberedningen!

Valberedningen är angelägen om att få förslag till distriktets styrelse 2012. På denna länk, kan ni se förslaget till årets styrelse, som också blev det slutgiltiga valets resultat. Av den bifogade länken framgår också vilka som har mandat ytterligare ett år och vilka vars mandat utgår (2011= ett år).
En viktig post måste tillsättas och det är kassör. Den nuvarande kassören ska koncentrera sig på sina övriga uppgifter i distriktet. Vi är därför mycket angelägna om att få förslag till kassörsposten.
Valberedningen besår av Ragnar Bergståhl, sammankallande tel 070 811 25 85. Cilla Thorén, Tyresö BK, tel 070 483 86 00 och Anne-Christine Stareborn, tel 070 717 21 30.

Färgstarka föredragshållare på distriktets höstmötet – varav en kom i ambulans

Läs här om Staffan Thormans betraktelse över hundarnas historik och lite tankar om framtiden för SBK. Läs om att det äntligen arbetas intensivt för att vi ska få en Djurambulans i Stockholm.
Vi har lånat ett referat från höstmötet av Lidingö BKs Christoffer Frances. Det kommer att publicera i LBKs klubbtidning Pass På. HÄR ÄR REFERATET.