SBK-info nr 5, 2020

 SBK-info, Svenska Brukshundklubbens månadsbrev till samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt. Här hittar du värdefull information för er och era medlemmar. Ta del av informationen!

SBK-info hittar du alltid här https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Ett axplock:

  • Nominera till utmärkelser
  • Nätbaserad kurs om totalförsvaret
  • Arbetet med utveckling av ny förbundshemsida och klubbwebb
  • Ansök om officiella utställningar inför 2022
  • Uppdaterad statistik för mental status per ras
 

Rekommendationer för hundverksamhet från och med 10 juni

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19 och har därför en fortsatt strikt linje gällande klubborganiserad hundverksamhet.

För att värna om medlemmars liv och hälsa står Svenska Kennelklubben (SKK) fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer Svenska Brukshundklubben dessa riktlinjer.

Du kan ta del av den fullständiga informationen som gäller vår verksamhet på SKK:s hemsida.

Eventuella förtydligande för Brukshundklubbens verksamhet hittar du på www.brukshundklubben.se/corona.

Nya riktlinjer kring resor

Regeringen har gått ut med nya riktlinjer gällande inrikes bilresor från och med 13 maj.

Svenska Brukshundklubben (SBK) följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas.

Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar enkel resa ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Vid de gränsdragningsproblem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val.

www.brukshundklubben.se/corona hittar du en sammanfattning av all aktuell information om hur SBK:s verksamhet påverkas av Corona, samt länkar till ytterligare och ibland fördjupad information.