Nya riktlinjer kring resor

Regeringen har gått ut med nya riktlinjer gällande inrikes bilresor från och med 13 maj.

Svenska Brukshundklubben (SBK) följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas.

Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar enkel resa ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Vid de gränsdragningsproblem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val.

www.brukshundklubben.se/corona hittar du en sammanfattning av all aktuell information om hur SBK:s verksamhet påverkas av Corona, samt länkar till ytterligare och ibland fördjupad information.

Generell dispens vid arrangemang från 1 juni

Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat om dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla från 1 juni 2020 till och med i första hand 31 augusti 2020.

Dispensen gör gällande att respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de de direktiv som SKK utfärdat från och med 1 juni.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har, utifrån denna dispens tagit ett antal beslut gällande prioritering och bortlottning som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för.

Läs mer på brukshundklubben.se

Nya riktlinjer från 1 jun

Svenska Kennelklubben har gått ut med nya riktlinjer för klubborganiserad undverksamhet från 1 juni. Här följer information om detta och Brukshundklubbens beslut utifrån det.

Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag.

Ta del av SKK:s fullständiga information

Svenska Brukshundklubben ställer in alla officiella tävlingar

Sveriges samtliga regioner är nu drabbade av coronavirusets framfart. Svenska Brukshundklubben (SBK) vill bidra till att sakta ner spridningen och har därför beslutat att ställa in alla officiella tävlingar från 1 april - 31 maj.

För att sakta ner spridningen och följa de riktlinjer som Svenska Kennelklubben satt upp har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att ställa in alla officiella tävlingar inom Svenska Brukshundklubben från 1 april - 31 maj. Förbundsstyrelsen anser dessutom att det under rådande förhållanden inte går att genomföra officiell tävlingsverksamhet på rätt premisser. Beroende på utvecklingen kan perioden komma att förändras.

LÄS MER >>

Till medlemmar och arrangörer i Svenska Brukshundklubben – jag förstår er frustration

Till medlemmar och arrangörer i Svenska Brukshundklubben – jag förstår er frustration

Jag vill bara så här en sen eftermiddag meddela att jag förstår er frustration. Jag förstår alla era frågor och er oro. Förbundsstyrelsen jobbar just nu med att ta fram så bra stöd som möjligt för arrangörer och medlemmar ute i landet mot bakgrund av det uttalande som SKK gjorde idag på sin hemsida. Vi kommer att gå ut med information om detta i början av nästa vecka.

Min vädjan under tiden är att vara snälla med varandra och med oss. Diskutera gärna men håll det till sakfrågor och den information som finns och undvik spekulationer. Är det oklarheter så hoppas vi kunna stötta med svar på detta under nästa vecka. Har ni direkta frågor så skriv frågan direkt till oss på vår info-mail så ska vi försöka besvara dem så gott det går. Är det så att frågan kan vänta tills nästa vecka så avvakta tills vi kommit ut med den information som just tas fram gällande dispenser, att flytta tävlingar, att ha dubbla kurser på en klubb och så vidare. Vi hoppas kunna ge er detta stöd så fort vi gjort en konsekvensanalys av läget.

Mitt i alla kaos önskar jag er alla en fin helg som jag hoppas ni kommer att kunna tillbringa tillsammans med er hund ute i naturen och med solen som sällskap.

Vänliga hälsningar
Therese Palm
Generalsekreterare