Kallelse till vårmöte den 8 maj 2018

Kallelse till vårmöte den 8 maj 2018

Tid: 8 maj kl. 19:00
Plats: ej ännu bestämt
Kaffe/Te och smörgåsar serveras från 18:30.

Mötets huvudpunkter

Skicka anmälan senast den 28 april till Ann Carlson,  info@sbkstockholm.se

Kallelse_distriktets_varmote_20180508
Dagordning_varmote_20180508