KALLELSE Årsmöte 2018

KALLELSE 
TILL SBKs STOCKHOLMSDISTRIKT 

Årsmöte 2018 

Dag: onsdagen den 21 mars
Tid: kl. 19:00 
Plats: SBK Stockholmsavdelningen

Skicka anmälan senast den 18 mars till Ann Carlson, info@sbkstockholm.se 

VÄLKOMNA
Styrelsen

Kallelse_till_distriktets_arsmote_2018 nytt
Dagordning_arsmote_2018
Verksamhetsberattelsen_2017 ny 2018-02-27
Maldokument_2018 
Rostlangd_SBKdistr_2018 
Valberedningens_forslag_2018