Praktiskt övningstillfälle i lydnadsklasserna

Den 21 januari hade DTÄS ett praktiskt övningstillfälle för domare och TL i alla lydnadsklasser. Till vår hjälp hade domare Anders Svensson och 3-4 ekipage i varje klass. 

DTÄS vill tacka alla som deltog, ingen nämnd ingen glömd, för den här dagen.