7 november är sista dagen för inrapportering av 2017 års lokala medlemsavgift

Inrapportering av 2017 års lokala medlemsavgift

Efter beslut på årsmöte ska den lokala medlemsavgiften för kommande verksamhetsår rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online.

Datum: 07 nov

Det är endast den lokala avgiften som ska rapporteras in i Medlem Online av lokalklubbar och rasklubbar. Förbundsavgiften tillkommer automatiskt.

Sista dag för inrapportering är den 7 november 2016.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2016/11/sista-dag-for-inrapportering-av-2017-ars-lokala-medlemsavgift/