DM för patrullhund

Lördagen den 28 maj 2016

dm_patrullhund

Tävlande anmäler till Sussi Hedlund e-post: hedlundsussi@gmail.com

tel: 070-740 37 74 senast den 7 maj 2016

Anmälningsavgift: 300 kronor sätts in på Distriktets plusgiro 138 402-3
senast den 7 maj.

Reglementsenlig M90 gäller

Frågor kontakta Sussi Hedlund

Välkomna!

DM_FOR_PATRULLHUND_2016